Home > Centrum prasowe > Nowy numer czasopisma naukowego „Immunoterapia” PZWL

Nowy numer czasopisma naukowego „Immunoterapia” PZWL

czasopismo immunoterapia najnowszy numer pzwl

Ukazał się nowy numer czasopisma „Immunoterapia” – półrocznika poświęconego tematyce immuno-onkologii wydawanego pod redakcją dr n. med. Ewy Kalinki-Warzochy przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Publikacja stanowi atrakcyjne kompendium wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych najnowszymi trendami z obszaru immunoterapii.

NAJNOWSZY NUMER CZASOPISMA „IMMUNOTERAPIA” PZWL

W bieżącym numerze:

Prace edukacyjne pozwalające na pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów działania inhibitorów punktów kontroli immunologicznej oraz czynników predykcyjnych dla immunoterapii z ich użyciem, możliwych do zdiagnozowania nowoczesnymi metodami histopatologicznymi i molekularnymi.

Artykuły dotyczące klinicznych zastosowań immunoterapii nowotoworów. Pierwszy z nich prezentuje doniesienia z Kongresu ASCO 2018 na temat zastosowania immunoterapii w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Drugi dotyczy roli immunoterapii w leczeniu chorych na raka urotelialnego – choć to wskazanie ciągle nie znalazło odzwierciedlenia w refundacji dla polskich pacjentów, warto posiadać bieżącą wiedzę, która w przyszłości pozwoli na płynne włączenie immunoterapii do praktyki klinicznej w tej grupie chorych.

Do grona autorów „Immunoterapii” dołączyli eksperci z dziedziny gastroenterologii. Prezentujemy dwie prace, które kompleksowo opisują możliwości immunosupresji w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu piśmiennictwa dotyczącego ustekinumabu w drugiej z nich. Immunomodulacja stanowi dziś jeden z zasadniczych sposobów leczenia tej grupy chorych.

Artykuł z kręgu inhibitorów punktów kontroli immunologicznej, podający naukowe dane uzasadniające leczenie cząsteczką atezolizumab w drugiej linii terapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca – terapię w Polsce jeszcze nierefundowaną, ale o uznanej wartości.

 

—> NOWY NUMER CZASOPISMA IMMUNOTERAPIA DO NABYCIA STRONIE WYDAWNICTWA PZWL

 

Powiązane materiały
bezpieczeństwo immunoterapii aplikacja
Bezpieczeństwo immunoterapii – aplikacja dla lekarzy
sekcja immunoonkologii PTO PTO
Powołano Sekcję Immunoonkologii PTO
onkologia pzwl
„W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia” – cykl PZWL
wyzwania w immunoterapii
Wyzwania i ograniczenia w immunoterapii nowotworów