Home > Centrum prasowe > OncoArendi Therapeutics rozwija program inhibitorów arginazy

OncoArendi Therapeutics rozwija program inhibitorów arginazy

OncoArendi immunoterapia badania

OncoArendi Therapeutics jest innowacyjną firmą biotechnologiczną z siedzibą w Polsce, która specjalizuje się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych. We współpracy z instytutami akademickimi, ośrodkami klinicznymi i partnerami przemysłowymi OncoArendi realizuje program drug discovery mający na celu opracowanie drobnocząsteczkowych immunomodulatorów, działających poprzez odblokowanie układu immunologicznego do walki z nowotworami. Nowe inhibitory celują w arginazę – jeden z kluczowych enzymów związanych z metabolizmem aminokwasów, który blokuje odpowiedź przeciwnowotworową.

OATD-02 – PROGRAM INHIBITORÓW ARGINAZY

Immunoterapia nowotworów staje się ważnym składnikiem terapii łączonych stosowanych w nowoczesnej onkologii. Immunoterapie polegające na podawaniu inhibitorów punktu kontrolnego (ang. check-point inhibitors) wykazują dużą skuteczność w leczeniu niektórych typów nowotworów. Niestety są skuteczne jedynie u części Pacjentów onkologicznych. Z tego powodu poszukiwane są alternatywne podejścia terapeutyczne, które mogłyby wpływać na aktywność innych szlaków regulujących odpowiedź przeciwnowotworową.

Program badawczy OncoArendi dotyczy opracowania drobnocząsteczkowych inhibitorów arginaz – enzymów uczestniczących w rozkładzie L-argininy i tworzących mikrośrodowisko guza, w którym utrudniony jest przebieg odpowiedzi immunologicznej. Brak L-argininy hamuje proliferację limfocytów T, ze względu na zahamowaną syntezę składników receptora TCR. W OncoArendi odkryto nową klasę bardzo aktywnych, podawanych drogą doustną inhibitorów arginazy, które przywracają, zahamowaną przez arginazę, aktywność limfocytów T. Związki te wykazały działanie przeciwnowotworowe w kilku zwierzęcych modelach doświadczalnych. Zahamowanie wzrostu guzów korelowało ze zwiększonym stężeniem L-argininy. Można się spodziewać, że inhibitory arginazy będzie można w przyszłości łączyć z innymi rodzajami immunoterapii nowotworów, takimi jak podawanie inhibitorów punktu kontrolnego, inhibitorów IDO, czy ze szczepionkami przeciwnowotworowymi.

W czerwcu 2017 roku OncoArendi ogłosiło wybór OATD‑02 jako kandydata klinicznego w immunoterapii przeciwnowotworowej. OATD-02 jest wysoce aktywnym i selektywnym drobnocząsteczkowym inhibitorem obu izoform arginazy (Arg-1 i Arg-2), zarówno w testach enzymatycznych jak i komórkowych. OATD-02 jest drugim inhibitorem arginazy na świecie, który rozpoczął formalną fazę rozwoju przedklinicznego i klinicznego.

Skuteczność OATD-02 wykazano w zwierzęcych modelach trzech typów nowotworów (raka jelita, raka płuc i czerniaka). Pokazano również istotne wzmocnienie działania przeciwnowotworowego w kombinacji z biologiczną immunoterapią (przeciwciałami anty-PD-L1) i z chemioterapią (gemcytabina). W badaniach zaobserwowano efekt zahamowania wzrostu guza, a w niektórych przypadkach całkowitą remisję.

Badania pilotażowe wskazują również na potencjał terapeutyczny OATD-02 w terapii glejaka wielopostaciowego (ang. Glioblastoma Multiforme – GBM), najbardziej złośliwej postaci raka mózgu, na którą nie ma obecnie skutecznej terapii.

Uważamy, że leki drobnocząsteczkowe, które odblokowują układ odpornościowy do walki z nowotworem mają ogromny potencjał, a w połączeniu z innymi terapiami mogą stanowić przełom w leczeniu wielu typów nowotworów. Bardzo obiecujące wyniki kliniczne uzyskane w badaniach z inhibitorami IDO w terapiach skojarzonych z inhibitorami punktów kontrolnych potwierdzają zasadność naszego podejścia. Wyjątkowy potencjał arginazy jako nowego celu w immunoterapii przeciwnowotworowej wskazuje, że OATD-02 może być wiodącym inhibitorem arginazy na rynku – tłumaczy Marcin Szumowski, Prezes OncoArendi Therapeutics.

Złożeniewniosku o rozpoczęcie badań klinicznych dla wyłonionego kandydata na lek (ang. Investigational New Drug, IND) spodziewane jest w trzecim kwartale 2018 roku.

 

OncoArendi Therapeutics rozwija program inhibitorów arginazy, opracował Piotr Gośliński, informacje prasowe, foto:flickr.com – licencja CC

 

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
badanie kliniczne BUTTERFLY
Badanie kliniczne BUTTERFLY – immunoterapia w guzach kości, mięsak Ewinga
narodowy instytut onkologii gliwice
Niekomercyjne badanie kliniczne: immunoterapia raka kory nadnercza
immunoterapia guza mózgu glejaka
Immunoterapia złośliwych guzów mózgu – trwają badania