Home > Baza wiedzy > Polska spółka biotechnologiczna przedstawiła wyniki badania cząsteczki L-DOS47 w niedrobnokomórkowym raku płuca

Polska spółka biotechnologiczna przedstawiła wyniki badania cząsteczki L-DOS47 w niedrobnokomórkowym raku płuca

Tumour Defence Breaker - technologia

Polska spółka biotechnologiczna Helix Immuno-Oncology przedstawiła wyniki badania LDOS002 fazy I/IIa realizowanego wśród pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Badanie LDOS002 potwierdziło bezpieczeństwo i skuteczność stosowania cząsteczki L-DOS47 w monoterapii oraz pozwoliło na ustalenie jej ostatecznej dawki terapeutycznej. Badana cząsteczka L-DOS47 jest unikatowym rozwiązaniem terapeutycznym, opracowanym do walki z rakiem płuca, opartym o technologię Tumour Defence Breaker – DOS47. W badaniach klinicznych udział wzięli polscy naukowcy m.in. z Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Kliniki Onkologii w Poznaniu.

– Pierwsza faza badania LDOS002 badała wpływ cząsteczki L-DOS47 na pH wokół guzów niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca. Cząsteczka L-DOS47 zbudowana jest z dwóch części: ureazy oraz przeciwciała monoklonalnego, które specyficznie wiąże się z komórkami niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca. Cząsteczka wprowadzana dożylnie zmienia środowisko wokół guza. Badania pokazały, że toksyczność związku jest minimalna, co oznacza, że cząsteczka jest bezpieczna. Warto też podkreślić, że wielu pacjentów odniosło korzyść terapeutyczną tylko poprzez zmianę pH środowiska guza –komentuje główny badacz, prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, Kierownik Kliniki Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym.
 

TECHNOLOGIA TUMOUR DEFENCE BREAKER – HELIX

Technologia Tumour Defence Breaker – DOS47 została opracowana przez kanadyjską spółkę Helix BioPharma, jako platforma rozwoju leków ukierunkowanych na leczenie różnych nowotworów litych, takich jak rak piersi, płuca, jelita grubego, prostaty, jajnika. Badana cząsteczka L-DOS47 bazuje na tej właśnie technologii.Obecnie trwają badania w terapii raka płuca oraz raka piersi. W kolejnych etapach planowany jest rozwój w kierunku innych nowotworów, gdyż unikatowy sposób działania Tumour Defence Breaker –DOS47 daje potencjał wsparcia dla wielu obecnie stosowanych już terapii przeciwnowotworowych.

Innowacyjna technologia zmienia mikrośrodowisko guza nowotworowego z kwaśnego na zasadowe. Komórki nowotworowe w guzach litych wytwarzają bowiem specyficzne mikrośrodowisko o niskim, kwasowym pH. To zmienione mikrośrodowisko powoduje, iż komórki układu odpornościowego człowieka nie są w stanie efektywnie zwalczać nowotworu. W technologii Tumour Defence Breaker – DOS47 na neutralizację pH pozwala ureaza, która jest na celowanana komórki nowotworowe przez przeciwciało.
 

SOLID CANCER CAR-T – IMMUNOTERAPIA

Równolegle do rozwoju monoterapii, planowane są badania kliniczne z wykorzystaniem Tumour Defence Breaker – DOS47 w połączeniu z inną technologią rozwijaną przez Helix BioPharma – Solid Cancer CAR-T (SC CAR-T). Podstawą do rozwoju technologii CAR-T jest uzyskana we wcześniejszych badaniach wysoka 95% skuteczność terapeutyczna w nowotworach hematologicznych.

Technologia SC CAR-T polega na pobraniu, zmodyfikowaniu, a następnie ponownym wprowadzeniu do organizmu pacjenta jego własnych limfocytów T. Procedura ma na celu zaktywowanie układu odpornościowego do walki z rakiem poprzez wprowadzenie do komórek T specyficznych receptorów odpowiedzialnych za identyfikację komórek nowotworowych. Badania wykazały, iż na komórkach wielu nowotworów tj. nowotwór płuca, piersi, trzustki, jajnika czy jelita grubego znajdują się białka CEACAM6. Helix wierzy, iż technologia SC CAR-T ukierunkowana na niszczenie komórek nowotworowych prezentujących białka CEACAM6 może mieć szerokie zastosowanie w wielu typach nowotworów. Obecnie trwają badania nad wykorzystaniem tej technologii w raku trzustki.
 


 
– Docelowo planujemy pozyskać w Polsce pięć klinik satelitarnych, w których będziemy mogli prowadzić badania. Kliniki te mają być bardziej dostępne dla pacjentów, ponieważ będą rozsiane po całej Polsce. Jeśli wyniki badań będą tak dobre, jak się tego spodziewamy, planujemy utworzenie jednego centralnego szpitala dedykowanego wyłącznie immunoterapiom z wykorzystaniem obydwu technologii Helix – powiedział dr Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu Helix Immuno-Oncology.

W skład tworzącego się Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów wejdą: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Wojskowy Instytut Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

Powiązane materiały
Helix immunoonkologia polska
Polsko-amerykańskie partnerstwo w rozwoju terapii CAR-T w Polsce
Helix immunoonkologia polska
Helix Immuno-Oncology S.A. stawia na terapię CAR-T
Helix immunoonkologia polska
Wyniki badań nad cząsteczką V-DOS47 na konferencji naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem
Helix immunoonkologia polska
FDA przyspiesza prace nad badaniem klinicznym dotyczącym L-DOS47