Home > Baza wiedzy > Polsko-amerykańskie partnerstwo w rozwoju terapii CAR-T w Polsce

Polsko-amerykańskie partnerstwo w rozwoju terapii CAR-T w Polsce

Helix immunoonkologia polska

Helix Immuno-Oncology S.A. („HIO” lub „Spółka”), firma biotechnologiczna specjalizująca się w rozwoju immunoterapii nowotworów, ogłosiła podpisanie umowy o świadczenie usług badawczych z amerykańską spółką ProMab Biotechnologies Inc. oraz kanadyjską spółką-matką – Helix BioPharma Corp. Umowa w znacznym stopniu przyczyni się do przyspieszenia prac HIO nad wdrożeniem pierwszej polskiej terapii komórkowej CAR-T dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

W marcu bieżącego roku, na mocy umowy sublicencji, Helix Immuno-Oncology S.A. uzyskała wyłączne prawa do rozwoju oraz komercjalizacji CAR-T do leczenia chorych na szpiczaka mnogiego (złośliwy nowotwór szpiku kostnego wywołujący zmiany także w innych narządach) na terenie Europy. Prawa te zostały nabyte od ProMab Biotechnologies Inc. za pośrednictwem kanadyjskiej spółki Helix BioPharma Corp. – podmiotu dominującego w strukturze akcjonariatu HIO.

Zawarta umowa o świadczenie usług badawczych zakłada m. in. przeprowadzenie przez ProMab Biotechnologies badań toksykologicznych oraz sporządzenie dokumentacji na rzecz Helix Immuno-Oncology S.A. oraz Helix BioPharma Corp., pozostającej w zgodzie z wymogami m. in. Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Spółka oczekuje, że dzięki współpracy znacząco przyspieszy rozwój kliniczny pierwszych, własnych terapii komórkami CAR-T.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z faktu, że ProMab Biotechnologies oraz Helix BioPharma aktywnie wspierają nas w rozwoju CAR-T w Polsce. Naszym celem jest jak najszybsze dostarczenie skutecznej i bezpiecznej terapii dla pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego, co spotyka się z dużym zainteresowaniem środowisk medycznych, a także polskich, prywatnych inwestorów – skomentował Dr Paweł Wiśniewski, prezes zarządu Helix Immuno-Oncology S.A.
 
CAR T Helix

CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cells, komórki T z chimerowym receptorem antygenowym)

Przeciwnowotworowa terapia komórkowa wykorzystująca zmodyfikowane genetycznie komórki układu odpornościowego – komórki T – do eliminacji komórek nowotworowych w organizmie pacjenta. Terapia ta, wpisująca się w nurt najnowszych immunoterapii przeciwnowotworowych, charakteryzuje się wysoką skutecznością leczenia wybranych nowotworów hematologicznych – białaczek i chłoniaków. Obecnie, terapia CAR-T nie jest wykorzystywana do leczenia nowotworów litych.

Helix Immuno-Oncology S.A.

Helix Immuno-Oncology S.A. jest spółką kontrolowaną przez Helix BioPharma Corp., specjalizującą się w rozwoju immunoterapii nowotworów. Głównym celem spółki jest rozwój terapii CAR-T w szpiczaku mnogim oraz nowych, oryginalnych rozwiązań wykorzystujących CAR-T do leczenia guzów litych, które stanowią ponad 95% wszystkich nowotworów złośliwych.

źródło: materiały prasowe

Powiązane materiały
terapia ide-cel
KE: terapia ide-cel w leczeniu nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T
terapia liso-cel
KE: Rejestracja CAR-T w leczeniu chłoniaka z dużych komórek B
refundacja terapii CAR-T
Refundacja terapii CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek B