Home > Centrum prasowe > Ponowna immunoterapia skuteczna w przypadku wznowy?

Ponowna immunoterapia skuteczna w przypadku wznowy?

Po planowej przerwie w immunoterapii i wystąpieniu progresji choroby, leczenie inhibitorami immunologicznych punktów kontroli pozwala odnieść korzyść – donosi na swoich łamach portal termedia.pl.

Pomimo, że potrzebne są z pewnością dalsze szczegółowe badania kliniczne oceniające skuteczność ponownego leczenia immunologicznego w przypadku wznowy, to wydaje się, że powinno być ono wznowione po stwierdzeniu progresji choroby – czytamy w artykule opartym na doniesieniu z European Journal of Cancer.

Do jednego z badań klinicznych pierwszej fazy włączono trzynastu chorych, u których – zgodnie z protokołem badania – przerwano immunoterapię po okresie, którego mediana wynosiła 1 rok. Wśród tej grupy znalazło się 5 chorych z rakiem okrężnicy z niestabilnością mikrosatelitarną, trzech z rakiem urotelialnym, dwóch z czerniakiem, dwóch chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz jedna pacjentka z potrójnie ujemnym rakiem piersi.

W trakcie ponownego leczenia immunoterapią u jednego chorego stwierdzono całkowitą odpowiedź na leczenie, u dziesięciu chorych częściową odpowiedź na zastosowaną immunoterapię, u dwóch stabilizację choroby. Mediana czasu wolnego od progresji choroby (ang. progression free survival) wynosiła 24,4 miesiąca – donosi portal termedia.pl

Więcej na:

https://www.termedia.pl/onkologia/Ponowne-zastosowanie-immunoterapii-skuteczne-u-niektorych-chorych,31218.html

 

 

Powiązane materiały
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca