Home > Dla pacjenta > „Co warto wiedzieć. Immunoterapia” – poradnik wydany w ramach Programu Edukacji Onkologicznej

„Co warto wiedzieć. Immunoterapia” – poradnik wydany w ramach Programu Edukacji Onkologicznej

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla pacjentów wydanym w ramach Programu Edukacji Onkologicznej: „Co warto wiedzieć. Immunoterapia” (www.programedukacjionkologicznej.pl)

Fragment poradnika:
„Jednym z najważniejszych osiągnięć onkologii w ostatnich kilku latach było wprowadzenie do klinicznej praktyki metod leczenia, które wykorzystują możliwości oddziaływania na mechanizmy układu odpornościowego. Wymienione metody są określane nazwą immunoterapii. Immunoterapia nie jest całkowicie nową metodą leczenia – już w latach 80. i 90. ubiegłego wieku rozpoczęto stosowanie różnych metod pobudzania lub modyfikowania mechanizmów układu odpornościowego, ale uzyskiwane wyniki nie były zadowalające. Dopiero postęp w zakresie zrozumienia złożonych mechanizmów immunologicznego nadzoru w organizmie ludzkim, jaki dokonał się w ostatnim czasie, pozwolił opracować nowe leki o działaniu na układ odporności. Wspomniane leki pozwoliły uzyskać bardzo istotną poprawę wyników leczenia chorych na kilka nowotworów (np. czerniak).”

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 
 

„Co warto wiedzieć. Immunoterapia” – poradnik wydany w ramach Programu Edukacji Onkologicznej

Aby przeczytać lub pobrać poradnik o immunoterapii, kliknij na poniższą okładkę:


 
Opracowanie poradnika „Co warto wiedzieć. Immunoterapia”: dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 

Powiązane materiały
immunoterapia raka
Na czym polega immunoterapia raka?
dostęp i refundacja immunoterapii
Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2024 rok
immunoterapia w pytaniach i odpowiedziach
Broszura: „Immunoterapia w pytaniach i odpowiedziach”
razem w immuno-onkologii projekt warsztaty
Projekt „Razem w Immuno-onkologii”