Home > Centrum prasowe > Pozytonowa tomografia emisyjna jako czynnik predykcyjny immunoterapii?

Pozytonowa tomografia emisyjna jako czynnik predykcyjny immunoterapii?

pozytonowa tomografia PET immunoterapia raka

Nieinwazyjna metoda obrazowania onkologicznego w postaci pozytonowej tomografii emisyjnej PET może być przydatnym czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi guza nowotworowego na leczenie immunoterapią. Jak podaje portal Termedia.pl – naukowcy zaprezentowali wyniki badań przedklinicznych, które wskazują na możliwość zastosowania granzymu B – białka produkowanego przez limfocyty cytotoksyczne T – jako wczesnego biomarkera w odniesieniu do odpowiedzi nowotworu na immunoterapię z użyciem inhibitora immunologicznego punktu kontrolnego.

Badacze przeprowadzili próby na dziewięciu próbkach pobranych z tkanki czerniaka – sześć próbek pobrano od chorych leczonych niwolumabem, a trzy od pacjentów leczonych pembrolizumabem. Wykazano wysoki poziom granzymu B w próbkach od osób odpowiadających na leczenie i dużo mniejszy u chorych nieodpowiadających na terapię.

Immunoterapia skojarzona prowadziła do statystycznie istotnego zwiększenia sygnału PET związanego z granzymem B w komórkach guza w porównaniu z monoterapią – czytamy na Termedia.pl.

 

Pozytonowa tomografia emisyjna jako czynnik predykcyjny immunoterapii?

źródło:
https://www.termedia.pl/onkologia/Badanie-PET-czynnikiem-predykcyjnym-wczesnej-odpowiedzi-na-immunoterapie-,26191.html
 

Powiązane materiały
program lekowy immunoterapia rak płuca
Kwalifikacja do leczenia raka płuca – o czym należy pamiętać
test Foundation One
Onkologia precyzyjna – rak na celowniku
Czynniki predykcyjne dla immunoterapii raka płuca – prof. Paweł Krawczyk
immunoterapia w raku płuca - korzyści, prof Krzakowski
Prof. dr hab. Maciej Krzakowski – korzyści z immunoterapii w raku płuca. Czynniki predykcyjne