Home > Centrum prasowe > Projekt STREAM – naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozwijają immunoterapię raka

Projekt STREAM – naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozwijają immunoterapię raka

projekt stream, immunoonkologia

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzą badania mające na celu poszukiwanie nowych metod leczenia raka w oparciu o immunoonkologię oraz rozwój immunoterapii nowotworów. Realizacji ambitnych zamierzeń służy zainaugurowany w styczniu 2016 roku projekt STREAM, oparty na współpracy najlepszych europejskich ośrodków badawczych pod przewodnictwem Koordynatora – Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Projekt STREAM (Strategiestowards Excellence in Immuno-Oncology) zakłada stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych w dziedzinie immunoonkologii w oparciu o długoterminowe partnerstwo członków projektu. Konsorcjum składa się z Koordynatora (Uniwersytet Medyczny w Warszawie) oraz czterech instytucji partnerskich: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford, Francis Crick Institute, Oslo University oraz International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology. Projekt STREAM jest zarządzany przez grupę sterującą w której skład wchodzi koordynator projektu, członkowie konsorcjum, zespół oraz administracja. Osobą koordynującą badania jest prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii WUM.

Ważnym wydarzeniem ramach projektu będzie Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii, która odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2016 roku w Warszawie. Dwudniowe spotkanie będzie okazją do dialogu światowych ekspertów z dziedziny immunoonkologii z młodymi badaczami z krajów europejskich, wymiany doświadczeń pomiędzy konsorcjantami w ramach projektu STREAM, a także szersza promocja zagadnień związanych z immunoterapią raka. Portal edukacyjny www.immuno-onkologia.pl został partnerem medialnym projektu STREAM.

 

PROJEKT STREAM – IMMUNOONKOLOGIA

Immunoonkologia łączy dwie dziedziny nauki – onkologię oraz immunologię. Jej podstawowym celem jest terapia nowotworów poprzez stymulację układu odpornościowego pacjenta (immunoterapia). Jak tłumaczy dr Radosław Zagożdżon, jeden z liderów w projekcie STREAM, immunoterapia polega na ingerencji w układ immunologiczny pacjenta za pośrednictwem cytokin, przeciwciał, szczepionek, a nawet komórek układu odpornościowego pacjenta.

Projekt STREAM zakłada rozwój kilku kluczowych obszarów związanych z immunoonkologią:

  1. Terapie i strategie przeciwnowotworowe, mające na celu poprawę odpowiedzi immunologicznej wobec komórek nowotworowych
  2. Udoskonalenie i personalizacja terapii z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych,
  3. Zrozumienie funkcji poszczególnych enzymów antyoksydacyjnych w przeżyciu i wzroście komórek, oporności komórek guza na chemioterapię oraz unikaniu przez komórki nowotworowe działania układu odpornościowego,
  4. Rola enzymów antyoksydacyjnych oraz ich interakcji z szlakami sygnalizacji w nowotworowych limfocytach B – opracowanie nowych strategii terapeutycznych w leczeniu nowotworów wywodzących się z limfocytów B.

 
pracownia immunologii WUM

immunoterapia uniwersytet warszawski stream

Projekt Stream, WUM, Zakłady Immunologii

 

Projekt STREAM – naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozwijają immunoterapię raka, więcej na: www.stream.wum.edu.pl

 

Powiązane materiały
immunoterapia ratuje życie
Prof. Piotr Rutkowski: „W ostatnich latach dokonała się rewolucja”
Narodowy Instytut Onkologii
Video: perspektywy immunologii 2021
lekarze eksperci immunoterapia
Polecani lekarze i eksperci z zakresu immunoterapii nowotworów
projekt stream, immunoonkologia
Blokada punktów kontrolnych układu odpornościowego