Home > Baza wiedzy > Rak kolczystokomórkowy skóry – cemiplimab w refundacji

Rak kolczystokomórkowy skóry – cemiplimab w refundacji

cemiplimab rak kolczystokomórkowy

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Od 1 listopada 2021 roku na liście leków refundowanych znajdzie się cemiplimab – immunoterapia onkologiczna dla pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry.

Rak kolczystokomórkowy skóry (cSCC) to nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek nabłonka płaskiego zaliczany do niebarwnikowych nowotworów skóry. Jest drugim po raku podstawnokomórkowym najczęściej występującym nowotworem złośliwym skóry.

Ryzyko zachorowania na raka kolczystokomórkowego skóry wzrasta wraz z wiekiem. Największa liczba zachorowań na ten nowotwór notowana jest w ósmej dekadzie życia, ale chorują też sześćdziesięciolatki i osoby młodsze. Większość pacjentów łączy jedno: praca w na otwartej przestrzeni.

Dotychczas chorzy w Polsce mogli ubiegać się o immunoterapię cemiplimabem jedynie w ramach indywidualnych wniosków procedury RDTL ( ratunkowego dostępu do technologii lekowych). Od listopada lek będzie refundowany dla pacjentów spełniających kryteria programu lekowego.

Więcej: Immunoterapia nowotworów skóry

Cemiplimab – immunoterapia raka kolczystokomórkowego skóry

W przypadku pacjentów z zaawansowanym kolczystokomórkowym rakiem skóry obecnie zarejestrowano lek o udowodnionej skuteczności – rodzaj immunoterapii systemowej. To cemiplimab (inhibitor PD-1), który jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem
kolczystokomórkowym skóry, którzy nie kwalifikują się do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radykalnej radioterapii.

Cemiplimab pozytywną opinię amerykańskiej oraz europejskiej agencji leków (FDA i EMA). Od 1 listopada 2021 roku będzie dostępny i refundowany także w Polsce.

Zobacz: Immunoterapia w Polsce

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia