Home > Baza wiedzy > FDA: rejestracja immunoterapii w raku kolczystokomórkowym skóry

FDA: rejestracja immunoterapii w raku kolczystokomórkowym skóry

FDA decyzja immunoterapia

24 czerwca Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła na terenie USA immunoterapię cząsteczką pembrolizumab w leczeniu pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem kolczystokomórkowym skóry (cutaneous squamouscell carcinoma cancer – cSCC), którzy nie kwalifikują się do operacji chirurgicznej lub radioterapii.

Decyzję podjęto na podstawie danych z badania klinicznego KEYNOTE-629.

Rak kolczystokomórkowy skóry

Rak kolczystokomórkowy skóry (cutaneous squamouscell carcinoma cancer – cSCC, to nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek nabłonka płaskiego (squamous cell) zaliczany do niebarwnikowych nowotworów skóry. Przyczyną jego rozwoju jest nieprawidłowe namnażanie się keratynocytów spowodowane w głównej mierze szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV.

Podstawowym postępowaniem w przypadku raka kolczystokomórkowego jest doszczętne usunięcie tkanek nowotworowych. „Złotym standardem” pozostaje nadal leczenie chirurgiczne. Do pozostałych metod leczenia zaliczamy:

  • Leczenie powierzchowne: 5-fluorouracyl, imikwimod, diklofenak, peeling chemiczny, terapia fotodynamiczna, krioterapia;
  • Leczenie miejscowe: laseroterapia, krioterapia, elektrokoagulacja, radioterapia;
  • chemioterapię;

źródło: www.fda.gov

Powiązane materiały
Europejska Agencja Leków immunoterapia
EMA: nowe wskazania dla preparatów związanych z obszarem immuno-onkologii
immunoterapia rak szyjki macicy
Rejestracja FDA: immunoterapia w raku szyjki macicy
rak jelita grubego MSI-H dMMR
FDA: immunoterapia w I linii leczenia raka jelita grubego z zaburzeniami MSI-H/dMMR
immunochemioterapia pembrolizumab
Immunochemioterapia w raku płuca – jest decyzja AOTMIT-u