Home > Baza wiedzy > Rak płuca w III stopniu zaawansowania – możliwości leczenia

Rak płuca w III stopniu zaawansowania – możliwości leczenia

Prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na temat możliwości leczenia raka płuca w 3 stopniu zaawansowania.

“Wielu pacjentów z rakiem płuca jest w tzw. III stopniu zaawansowania. Oznacza to duże zaawansowanie miejscowe choroby. Rak płuca jest wówczas nieoperacyjny lub operacja nie przynosi dobrych efektów, ale w tym wypadku nie mamy do czynienia z rozwojem przerzutów. W tej grupie chorych stosuje się dość agresywne leczenie jakim jest skojarzona radioterapia z chemioterapią. W wielu przypadkach, z różnych powodów – częściowo organizacyjnych, nie udaje się nam to w praktyce, gdyż wymaga to skojarzenia dwóch metod leczenia w jednym miejscu. Często zamiast leczenia jednoczasowego stosuje się leczenie sekwencyjne. Takie leczenie ma nieco gorsze rezultaty. To jest jedna z barier, która stanowi o nieoptymalnym leczeniu tej grupy Pacjentów w Polsce.

Niedawno pojawiła się nowa opcja terapeutyczna w wspomnianym stadium choroby. Okazuje się, że zastosowanie immunoterapii, która jest dość szeroko stosowana i refundowana w rozsianym raku płuca, w istotnym stopniu poprawia wyniki radiochemioterapii. Zastosowanie jednego z leków, który uaktywnia układ odpornościowy prawdopodobnie poprawia w znaczniej mierze odsetek wyleczonych z choroby pacjentów. Tu nie mówimy o wydłużeniu przeżycia, ale o szansie na wyleczenie. Dodanie immunoterapii (durwalumab – przyp. red.) w sposób istotny tą szansę zwiększa. Jednym z warunków jej zastosowania jest wspomniany jednoczasowy moduł leczenia. Drugim warunkiem, aby to zaistniało w Polsce – jest decyzja refundacyjna. Jak na razie lek nie jest refundowany.”

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA W RAKU PŁUCA

Powiązane materiały
konferencja ASCO 2016 immunoterapia
W oczekiwaniu na ASCO 2020 (rak płuca) – prof. dr hab. Paweł Krawczyk
immunoterapia chemioterapia rak płuca
FDA: skojarzona immunoterapia w połączeniu z chemioterapią w leczeniu NSCLC
medicalpress
MedicalPress: “Pacjent z rakiem płuca w dobie pandemii”
niwolumab ipilimumab rak płuca
FDA: skojarzona immunoterapia w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca