Home > Baza wiedzy > FDA: Rak potrójnie ujemny wrażliwy na immunoterapię

FDA: Rak potrójnie ujemny wrażliwy na immunoterapię

potrójnie ujemny rak piersi immunoterapia

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zarejestrowała w lipcu 2021 roku na terenie Stanów Zjednoczonych terapię skojarzoną pembrolizumab + chemioterapia jako leczenie neoadjuwantowe wczesnej postaci raka piersi. Decyzja FDA dotyczy potrójnie ujemnego raka piersi wysokiego ryzyka we wczesnym stadium (TNBC).

Pebmrolizumab stosowany jest jako leczenie neoadjuwantowe przed operacją chirurgiczną w schemacie immunoterapia + chemioterapia, a następnie podaje się go pojedynczo jako postępowanie uzupełniające po zabiegu operacyjnym. Skuteczność i bezpieczeństwo takiego schematu terapeutycznego oceniono w badaniu klinicznym w KEYNOTE-522 na grupie ponad 1000 pacjentów. Jego wyniki wskazują na wydłużenie czasu wolnego od progresji w grupie chorych, u których zastosowano wspomnianą ścieżkę leczenia.

FDA zatwierdziła także stosowanie pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią u pacjentów z miejscowo nawracającym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem TNBC, u tych chorych, których guzy wykazują ekspresję PD-L1  (CPS ≥10).

Potrójnie ujemny rak piersi – immunoterapia

Szacuje się, że potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) stanowi około 15–20% wszystkich przypadków tej
choroby. Choroba charakteryzuje się niekorzystnym przebiegiem klinicznym oraz złym rokowaniem.

Terminem potrójnie negatywny rak piersi określa się podtyp raka piersi, który wykazuje brak receptorów steroidowych (estrogenowego i progesteronowego) oraz brak nadekspresji receptora ludzkiego czynnika naskórkowego typu 2 (HER-2).

źródło: https://www.fda.gov/

PRZEJDŹ DO: IMMUNOTERAPIA RAK PIERSI

Powiązane materiały
Pacjenci z rakiem płuca
Pacjenci z rakiem płuca: nie oceniaj – pomóż!
rak przełyku rejestracja immunoterapii
KE: Rejestracja leczenia w raku przełyku
Eksperci o podwójnej immunoterapii w leczeniu nowotworów
błonnik immunoterapia
Spożywanie błonnika wpływa na skuteczność immunoterapii