Home > Baza wiedzy > Rejestracja FDA: immunoterapia raka szyjki macicy

Rejestracja FDA: immunoterapia raka szyjki macicy

FDA decyzja immunoterapia

W dniu 12 czerwca 2018 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła immunoterapię cząsteczką pembrolizumab w leczeniu pacjentów z zaawansowanym, opornym na leczenie rakiem szyjki macicy wykazującym ekspresję PD-L1. To pierwsza tego typu immunoterapia dopuszczona w leczeniu zaawansowanego raka szyjki macicy.

Zgoda FDA została oparta na wynikach z fazy II badania KEYNOTE-158. W ramach tej próby 98 pacjentów z zaawansowanym rakiem szyjki macicy otrzymało pembrolizumab. Wśród 77 pacjentów z nowotworami dodatnimi pod względem ekspresji PD-L1 na immunoterapię odpowiedziało 14,3%, a 91% tych odpowiedzi trwało sześć miesięcy lub dłużej.

Pembrolizumab jest przeciwciałem, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) i blokuje jego interakcję z ligandami PD-L1 i PD-L2. Receptor PD-1 jest negatywnym regulatorem aktywności limfocytów T, w stosunku do którego wykazano, że jest zaangażowany w kontrolowanie odpowiedz i immunologicznej limfocytów T.

Cząsteczka wspomaga odpowiedź limfocytów T, w tym odpowiedź przeciwnowotworową, poprzez zahamowanie wiązania PD-1 z PD-L1 i PD-L2, które ulegają ekspresji na komórkach prezentujących antygen i mogą ulegać ekspresji na komórkach nowotworowych oraz innych komórkach w mikrośrodowisku guza.

 

 

źródło: http://www.cancerresearch.org/blog/june-2018/pembrolizumab-cervical-cancer-fda-approval

Powiązane materiały
rak jelita grubego MSI-H dMMR
FDA: immunoterapia w I linii leczenia raka jelita grubego z zaburzeniami MSI-H/dMMR
FDA decyzja immunoterapia
FDA: rejestracja immunoterapii w raku kolczystokomórkowym skóry
immunochemioterapia pembrolizumab
Immunochemioterapia w raku płuca – jest decyzja AOTMIT-u
Wybrane leki i cząsteczki immuno-onkologiczne