Home > Baza wiedzy > Refundacja immunoterapii w leczeniu raka przełyku

Refundacja immunoterapii w leczeniu raka przełyku

Refundacja immunoterapii w leczeniu raka przełyku

Ważne informacje dla pacjentów z rakiem przełyku.

Decyzją Ministra Zdrowia od 01.11.2022 roku pacjenci chorujący na raka przełyku i żołądka będą mogli być leczeni nowymi terapiami. Na liście leków refundowanych pojawi się możliwość stosowania niwolumabu w programie lekowym B.58 „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka”.

W oparciu o dane Krajowego Rejestru Nowotworów, rak przełyku stanowi 2% wszystkich nowotworów złośliwych, a najczęstszą jego postacią jest rak płaskonabłonkowy, który występuje w ok. 90% przypadków.

Główne czynniki ryzyka zachorowania na raka płaskonabłonkowego przełyku to:

  • picie alkoholu oraz palenie tytoniu, które podrażniają nabłonek;
  • spożywanie gorących posiłków oraz pikantnych przypraw;
  • wiek powyżej 55 roku życia.

ZOBACZ WIĘCEJ: RAK PRZEŁYKU

Refundacja immunoterapii w leczeniu raka przełyku

Od listopada 2022 roku dorośli pacjenci z nieoperacyjnym zaawansowanym, nawracającym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku, którzy wcześniej otrzymywali chemioterapię opartą na pochodnych platyny w skojarzeniu z fluoropirymidyną (druga linia leczenia) będą mogli być leczeni (w ramach programu lekowego B.58) monoterapią z zastosowaniem niwolumabu.

Ponadto do programu lekowego w zakresie leczenia zaawansowanego raka przełyku niwolumabem kwalifikowani będą również pacjenci, którzy byli leczeni w ramach innego sposobu finansowania terapii, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego.

Eksperci oraz organizacje pacjentów są zgodni, że pojawienie się możliwości stosowania immunoterapii u pacjentów z rakiem przełyku w drugiej linii leczenia to ważny krok w dostępie do nowoczesnego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego odpowiadającego światowym standardom.

PRZEJDŹ DO: IMMUNOTERAPIA RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

Powiązane materiały
immunoterapia rak żołądka
Dr Maciej Kawecki: dostosowujemy praktykę do standardów europejskich
Refundacja immunoterapii raka żołądka i przełyku
MZ: refundacja immunoterapii w raku żołądka i przełyku
agencja technologii badań medycznych
Prezes AOTMiT na „TAK” dla zmian w programie lekowym B.58
Nowotwory pokarmowe w Polsce
Sytuacja pacjentów z nowotworami pokarmowymi w Polsce