Home > Centrum prasowe > Refundacja niwolumabu w zaawansowanym raku płuca możliwa za dwa miesiące?

Refundacja niwolumabu w zaawansowanym raku płuca możliwa za dwa miesiące?

refundacja niwolumabu

Majowa lista leków refundowanych, która weszła w życie w formie obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego od 1 maja 2017 nie zawiera długo wyczekiwanych zmian zwiększających dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych terapii raka płuca. Przedłużające się negocjacje niepokoją pacjentów, którzy zapowiadają walkę o dostęp do nowoczesnego leku. Ich zdaniem – brak refundacji dla immunoterapii niwolumabem przekłada się na uniemożliwienie leczenia pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Nadzieję na poprawę sytuacji dał wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, który w rozmowie z RMF FM poinformował, że są szanse, iż lek wejdzie na listę za dwa miesiące:
Lek ma szansę zostać objęty refundacją za dwa miesiące, na kolejnej liście refundacyjnej. Na razie część pacjentów dostanie go w ramach badań klinicznych. Na tej liście nie udało się umieścić tego leku i objąć go refundacją, ale jesteśmy w trakcie negocjacji.

W kolejce do refundacji czeka już łącznie kilka leków wykazujących istotną wartość terapeutyczną dla pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca.

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA ZAAWANSOWANEGO RAKA PŁUCA

 

W oczekiwaniu na refundację immunoterapii zaawansowanego raka płuca

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób wspomóc system immunologiczny organizmu w przywracaniu odpowiedzi immunologicznej. Wspomagając system immunologiczny organizmu w walce z rakiem, stał się ważną opcją terapeutyczną w leczeniu wielu typów nowotworów. W lipcu 2014 roku niwolumab był pierwszym zarejestrowanym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Obecnie jest zarejestrowany w 60 krajach.

Tymczasem podczas niedawnej konferencji prasowej na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem (AACR) w Waszyngtonie, zaprezentowano raport zawierający dane obejmujące najdłuższy okres obserwacji pacjentów poddawanych terapii inhibitorami PD-1 w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLS).

Badanie CA209-003 oceniało terapię niwolumabem u pacjentów z uprzednio leczonym zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Szacowany odsetek przeżyć całkowitych po 5 latach wyniósł 16% u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, poddanych uprzednio agresywnemu leczeniu; przeżycia obserwowano niezależnie od poziomu ekspresji PD-L1 oraz we wszystkich typach histologicznych guzów. Dotychczas, przeżycia pięcioletnie u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca były niższe niż 5%.

Badania kliniczne wykazały, że oprócz niwolumabu występują także inne cząsteczki immunokompetentne, które mogą mieć dużą wartość w leczeniu zaawansowanego raka płuca: pembrolizumab, durvalumab i atezolizumab. Jak tłumaczył niedawno w rozmowie z portalem immuno-onkologia.pl prof. Rodryg Ramlau (Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu): Nie brakuje przykładów pacjentów leczonych za pomocą leków immunokompetentnych, gdzie chorzy z chorobą w stadium uogólnionym przeżywają niemal 5 lat. Nowe generacje cząsteczek i leków immunologicznych pokazały w sposób jednoznaczny swoją efektywność i skuteczność w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca i wydłużeniu czasu przeżycia chorych.

 

Refundacja niwolumabu w raku płuca możliwa za dwa miesiące? Opracował JG, więcej:

www.rmf24.pl/fakty/polska/news-chorzy-na-raka-pluc-walcza-o-wazny-lek-nie-zostal-refundowan,nId,2387301
www.onclive.com/conference-coverage/aacr-2017/fiveyear-survival-rate-an-impressive-16-with-nivolumab-in-advanced-nsclc
 

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
dostęp i refundacja immunoterapii
Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2024 rok
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca