Home > Baza wiedzy > Podwójna immunoterapia refundowana dla pacjentów z rakiem jelita grubego

Podwójna immunoterapia refundowana dla pacjentów z rakiem jelita grubego

refundacja podwójnej immunoterapii raka jelita

Dzięki decyzji Ministra Zdrowia z dniem 1 marca 2023 kolejna grupa pacjentów zyska dostęp do nowoczesnego leczenia skojarzonego niwolumabem i ipilimumabem (tzw. podwójna immunoterapia).

Z leczenia w ramach programu lekowego B.4 „LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 – C20) będą mogli skorzystać chorzy z histologicznie potwierdzonym rakiem jelita grubego w stadium przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym, u których:

  • stwierdzono zaburzenia mechanizmów naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów DNA lub wysoką niestabilność mikrosatelitarną w tkance nowotworowej oraz
  • po nieskuteczności lub nieakceptowalności toksyczności wcześniejszego leczenia systemowego co najmniej dwulekowego zawierającego fluoropirymidynę w skojarzeniu z oksaliplatyną lub irynotekanem.

Podwójna immunoterapia – rak jelita grubego

Wspomniane leczenie refundowane będzie w ramach drugiej, trzeciej, czwartej i piątej linii leczenia. Co ważne, do terapii w ramach programu lekowego kwalifikować się będą również chorzy leczeni wcześniej niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem w ramach innego sposobu finansowania terapii (za wyjątkiem badań klinicznych), pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego.

Zgodnie z wynikami badania rejestracyjnego stosowanie podwójnej immunoterapii u tej grupy pacjentów wiąże się z uzyskaniem długotrwałej odpowiedzi na leczenie, która obserwowana jest u około 60% chorych. Zasadność wdrożenia tego schematu terapeutycznego we wskazanej grupie chorych potwierdzają wytyczne kliniczne.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE

Powiązane materiały
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T
immunoterapai ratuje życie relacja z konferencji
Immunoterapia – przełom w leczeniu, ale czy już standard opieki?
warsztaty onkologiczne dla chorych na raka
Warsztaty onkologiczne „ŻYJEMY” dla pacjentów oraz bliskich