Home > Baza wiedzy > Niwolumab i pembrolizumab objęte refundacją MZ w ramach programu lekowego

Niwolumab i pembrolizumab objęte refundacją MZ w ramach programu lekowego

refundacja niwolumabu

Zgodnie z informacjami opublikowanymi dziś na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, 1 lipca 2016 roku wejdzie w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia obejmie refundacją dwie nowoczesne cząsteczki immunoonkologiczne w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych: niwolumab i pembrolizumab. Procedura odbędzie się w ramach jednego programu lekowego i w ramach nowej grupy limitowej dla inhibitorów PD-1 „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”.

To długo wyczekiwana i ważna decyzja dla polskich pacjentów, ponieważ obydwie terapie z wykorzystaniem niwolumabu i pembrolizumabu wykazują istotną skuteczność w leczeniu zaawansowanego czerniaka. Jeśli chodzi o leki immunokompetentne w leczeniu czerniaka, to dotychczas polscy pacjenci mieli dostęp jedynie do programu lekowego „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych” z wykorzystaniem ipilimumabu. Jest on realizowany w kilkunastu ośrodkach w Polsce (lista).

Niwolumab jest lekiem, który wykazuje w badaniach wysoką skuteczność w leczeniu zaawansowanego czerniaka. Obecnie przeżycia dwuletnie przy zastosowaniu tej terapii sięgają 58%. –Jeszcze kilka lat temu przeciętnie pacjent z rozsianym czerniakiem przeżywał zaledwie 6 miesięcy –  dzisiaj mówimy już o przeżyciach kilkuletnich. To jest absolutna rewolucja w leczeniu tej choroby.  Tym bardziej cieszy nas pozytywna decyzja dotycząca refundacji nowoczesnej immunoterapii, w tym niwolumabu – podkreśliła dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha, Kierownik Oddziału Chemioterapii,  Regionalny Ośrodek Onkologiczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Lekarze, eksperci jak i całe środowisko medyczne wiążą z immunoterapią wielkie nadzieje. Obie cząsteczki (niwolumab i pembrolizumab) otrzymały nagrodę Prix Galien Polska 2015 w kategorii Innowacyjny Produkt Leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym.

Wiemy już, że w przerzutowym czerniaku wprowadzenie leków anty anty-CTLA-4 , a teraz anty–PD-1, a być może już za chwilę kombinacji czyli skojarzenia leków (niwolumab + ipilimumab) istotnie poprawia wyniki przeżyć. Być może nawet prowadzi u części chorych do wyleczenia. Niestety ta metoda nie działa w bardzo zaawansowanych przypadkach – tłumaczył w Poznaniu podczas niedawnej konferencji z cyklu Akademia Czerniaka prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie.

Objęcie niwolumabu i pembrolizumabu refundacją w ramach programu lekowego oznacza, że będzie to świadczenie gwarantowane, ale terapia będzie dostępna tylko w określonych ośrodkach i dla ściśle zdefiniowanej grupy pacjentów.

 

Niwolumab i pembrolizumab objęte refundacją MZ w ramach programu lekowego, opracował JG;
więcej: www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2016-r/

 

Powiązane materiały
dostęp i refundacja immunoterapii
Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2024 rok
Europejska Agencja Leków immunoterapia
EMA: nowe wskazania dla preparatów związanych z obszarem immuno-onkologii
immunoterapia rak szyjki macicy
Rejestracja FDA: immunoterapia w raku szyjki macicy
immunoterapia rak żołądka
Immunoterapia raka żołądka – jest rejestracja w UE