Home > Baza wiedzy > Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca

Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca

leczenie neoadjuwantowe raka płuca

Od 1 lipca 2024 roku, dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia, lista terapii dostępnych w ramach programu lekowego B.6 ulega poszerzeniu o leczenie neoadjuwantowe. Wyniki analiz dotyczących skuteczności stosowania immunoterapii niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią wskazują, że terapia taka pozwala na znaczące obniżenie ryzyka progresji, nawrotu lub zgonu w porównaniu do pacjentów, u których zabieg operacyjny poprzedza podanie chemioterapii.

Leczenie neoadjuwantowe raka płuca

Pomimo ciągle poszerzającego się wachlarza nowoczesnych terapii stosowanych u pacjentów z rakiem płuca, choroba ta, wykryta w zaawansowanym stadium, wciąż jest nieuleczalna. Jedyną naprawdę skuteczną formą leczenia pozostaje resekcja guza, a do zabiegów operacyjnych kwalifikuje się około 20% chorych. By zapewnić jak największe szanse na pozbycie się wszystkich komórek nowotworowych, w tym tzw. mikroprzerzutów, które mogą pozostawać niewykrywalne w badaniach obrazowych i niewidoczne gołym okiem przez chirurga, stosuje się leczenie okołooperacyjne. Jednym z jego rodzajów jest terapia neoadjuwantowa, czyli podawana pacjentowi przed zabiegiem. Ma ona za zadanie ograniczenie zakresu leczenia głównego poprzez zmniejszenie stopnia zaawansowania nowotworu i zniszczenie rozsianych komórek nowotworowych.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na najnowszej liście refundacyjnej – od 1 lipca z nowoczesnego leczenia neoadjuwantowego będą mogli skorzystać chorzy na operacyjnego, niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), kwalifikujący się do radykalnej resekcji chirurgicznej z wysokim ryzykiem nawrotu, u których ekspresja PD-L1 ≥ 1%.

Długoterminową skuteczność stosowania w raku płuca neoadjuwantowej immunoterapii w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z samodzielną chemioterapią potwierdzają zaktualizowane wyniki badania CheckMate 816. Zaprezentowane podczas tegorocznego kongresu ASCO dane z czteroletniej obserwacji pokazują, że wdrożenie tego schematu leczenia pozwala na uzyskanie kilkukrotnie większej odpowiedzi patomorfologicznej pooperacyjnej niż w przypadku klasycznej chemioterapii, tym samym poprawiając rokowania chorych.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: AKTUALNOŚCI

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia