Home > Baza wiedzy > Nowotwór złośliwy nerki – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

Nowotwór złośliwy nerki – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem

REKOMENDACJE W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTEM PTU

Raport Nowotwór złośliwy nerki – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem to trzecia publikacja opracowana przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii oraz Fundację „Eksperci dla Zdrowia”, która prezentuje model opieki koordynowanej nad pacjentami dotkniętymi nowotworami układu moczowo-płciowego.

Obecne opracowanie zawiera:

  • analizy i propozycje rozwiązań systemowych, które mają na celu poprawę jakości i skuteczności leczenia chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego
  • omówienie zaleceń Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) w zakresie diagnostyki i leczenia raka nerki oraz opis modelu Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Nerki
  • koncepcję utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworu Złośliwego Nerki, który jest kluczowym narzędziem oceny skuteczności i efektywności leczenia
  • wybrane zagadnienia dotyczące rehabilitacji pacjentów chorych na nowotwór złośliwy nerki

Jak czytamy w Raporcie:

Leczenie Pacjentów z zaawansowanym/przerzutowym rakiem nerki ma charakter multidyscyplinarny i wielokierunkowy. Jednym z elementów postępowania terapeutycznego u chorych na zaawansowanego raka nerki może być cytoredukcyjna nefrektomia, którą można rozważyć u pacjentów w dobrym stanie ogólnym, kwalifikujących się do zabiegu operacyjnego.

Istotnym elementem leczenia tych chorych jest immunoterapia raka nerki wykorzystująca między innymi ipilimumab, niwolumab, interferon alfa, bewacyzumab oraz interleukinę 2. Ważną rolę odgrywają również terapie celowane z inhibitorami kinazy tyrozynowej (sorafenib, sunitinib, pazopanib, axitinib, cabozantinib, lenvatinib, tivozanib) oraz inhibitory mTOR (temsirolimus, everolimus).

Stosowane terapie systemowe mogą być ze sobą łączone, a odpowiednie leczenie dobiera się dzięki modelowi The International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC).
 
PEŁEN RAPORT DOSTĘPNY W WERSJI PDF TUTAJ
 
źródło: http://www.pturol.org.pl/
 

Powiązane materiały
movember polska 2021
Startuje kampania Movember Polska 2021
glos pacjenta onkologicznego rudnicka
I linia leczenia raka nerkowokomórkowego – rekomendacje i zalecenia
tydzień nowotworów głowy i szyi
Nowotwory głowy i szyi w dobie pandemii COVID-19
akademia czerniaka 2021
Akademia Czerniaka 2021 – zaproszenie na webinar