Home > Baza wiedzy > Skojarzona immunoterapia skuteczna w nawrotowym chłoniaku Hodgkina

Skojarzona immunoterapia skuteczna w nawrotowym chłoniaku Hodgkina

amerykańskie towarzystwo hematologiczne

Podczas tegorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego (1-4 grudnia 2018) zaprezentowano wyniki badania klinicznego wczesnej fazy dotyczącego chorych z nawrotowym chłoniakiem Hodgkina. W jego ramach 19 pacjentom podawano ipilimumab, niwolumab oraz brentuximab. Zdaniem naukowców – innowacyjna kombinacja 3 leków, których mechanizm opiera się na stymulacji układu odpornościowego okazała bezpieczna i skuteczna.

U 16 z 19 chorych zaobserwowano całkowitą remisję choroby. Po 9 miesiącach od rozpoczęcia leczenia, 15 pacjentów z nawrotowym chłoniakiem Hodgkina pozostaje bez oznak progresji choroby.

Jak podkreślają autorzy badania – potrójna terapia wykorzystująca ipilimumab, niwolumab i brentuximab – była „ogólnie dobrze tolerowana” przez uczestników badania i wiązała się ze stosunkowo łagodnymi efektami, takimi jak wysypka, biegunka i nudności.

Wieloośordkowe badanie prowadzone było przez zespół pod kierownictwem doktor Catherine Diefenbach z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Nowojorskiego (Perlmutter Cancer Center). Eksperymentalnej immunoterapii poddano chorych z chłoniakiem Hodgkina, u których klasyczna chemioterapia lub przeszczep komórek macierzystych nie powstrzymały rozwoju komórek nowotworowych.

Obecnie trwa II faza badania, w której udział bierze większa grupa pacjentów. Badacze mają nadzieję na potwierdzenie korzyści terapeutycznych płynących z połączenia różnych leków immunokompetentnych i brentuximabu u chorych z nawrotowym chłoniakiem Hodgkina.

W Polsce funkcjonuje obecnie program lekowy (wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku) w ramach którego chorzy posiadają dostęp do refundowanej immunoterapii chłoniaka Hodgkina cząsteczką niwolumab.

 

Skojarzona immunoterapia skuteczna w nawrotowym chłoniaku Hodgkina, opracował Jarosław Gośliński, redaktor serwisu immuno-onkologia.pl oraz zwrotnikraka.pl

więcej na: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181203140852.htm