Home > Baza wiedzy > FDA: skojarzona immunoterapia w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

FDA: skojarzona immunoterapia w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

niwolumab ipilimumab rak płuca

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała skojarzenie niwolumabu z ipilimumabem jako terapię pierwszej linii u chorych na przerzutowego niedrobnokomórkowego (NDRP) raka płuca z ekspresją PD-L1 ≥ 1%, po wykluczeniu obecności mutacji aktywującej w genie EGFR i rearanżacji w genie ALK.

Decyzja FDA została oparta na części 1a badania klinicznego fazy III CheckMate -227 do którego włączono 793 pacjentów z obecnością ekspresji PD-L1 ≥1% na komórkach guza. Chorych w sposób losowy przydzielono do ramienia otrzymującego immunoterapię skojarzoną ipilimumab + niwolumab lub do ramienia otrzymującego standardową chemioterapię opartą na pochodnych platyny.

Zastosowanie combo w postaci niwolumabu z ipilimumabem w grupie chorych z ekspresją PD-L1 ≥1% wiązało się z wydłużeniem czasu całkowitego przeżycia (overall survival OS) w stosunku do leczenia standardową chemioterapią.

źródło: www.fda.gov

ZOBACZ WIĘCEJ: LECZENIE RAKA PŁUCA

Powiązane materiały
rak płuca 21 raport
Raport: Rak Płuca – 2021. Rekomendacje zmian
miedzybloniak oplucnej immunoterapia niwolumab
KE: niwolumab i ipilimumab w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej
medexpress immuno
Zmiany w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca
Paweł Krawczyk onkolog
Nowości w raku płuca na styczniowej liście refundacyjnej. Komentarz eksperta