Home > Baza wiedzy > Stanowisko Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii ws. systemu opieki nad pacjentami z rakiem nerki

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii ws. systemu opieki nad pacjentami z rakiem nerki

parlamentarny zespół ds onkologii

Parlamentarny Zespół ds. Onkologii w dniu 11 marca 2021 roku odbył dyskusję z udziałem przedstawicieli instytucji
publicznych kreujących system opieki zdrowotnej, ekspertów medycznych oraz organizacji pacjentów w sprawie
systemu opieki nad pacjentami z rakiem nerki.

Wobec przedstawionych informacji, przeprowadzonej dyskusji oraz postulatów zgłoszonych przez specjalistów oraz chorych, Zespół zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań na rzecz:

 1. wypracowania zmian w organizacji opieki nad pacjentami z rakiem nerki, ustanawiającej kompleksowy system diagnostyki oraz leczenia tej choroby, który będzie zgodnie angażował specjalistów z zakresu onkologii oraz urologii;
 2. przyspieszenia prac nad nowym programem lekowym leczenia raka nerki, który zniweluje istniejące opóźnienia wobec europejskich standardów leczenia tej choroby oraz jak najszybszego przekazania nowego programu lekowego do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 3. wprowadzenie w ww. programie lekowym kompleksowej zmiany w zakresie dostępności do skutecznych i bezpiecznych leków przeciwnowotworowych. W szczególności zmiany powinny obejmować:
  a. nowelizację programu lekowego do kształtu maksymalnie odpowiadającego aktualnym wytycznym, przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Polskie Towarzystwo Urologiczne, w tym:
  i. zapewnienie dostępu do immunoterapii w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerki;
  ii. zapewnienie dostępu do najmniej toksycznego inhibitora kinazy tyrozynowej w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerki;
  iii. modyfikację zapisów dotyczących drugiej linii leczenia;
  iv. wprowadzenie finansowania trzeciej linii leczenia;
  v. uwzględnienie sytuacji pacjentów z rakiem niejasnokomórkowym;
  b. zwiększenie elastyczności stosowania terapii w ramach programu lekowego w celu możliwości ordynacji terapii przez lekarza w zależności od indywidualnego stanu zdrowia chorego;
  c. podejmując decyzje Ministerstwo Zdrowia powinno kierować się zarówno efektywnością kliniczną, jak i profilem bezpieczeństwa terapii, biorąc pod uwagę koszty związane z leczeniem działań niepożądanych;
 4. publikacji obwieszczenia w sprawie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla raka nerki, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 5. powołania rejestru klinicznego umożliwiającego monitorowanie jakości oraz efektywności opieki nad pacjentami z rakiem nerki;
 6. wdrożenia zajęć szkolnych z zakresu promocji zdrowia w ramach edukacji na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym oraz podjęcie innych działań zmierzających do budowania postaw prozdrowotnych oraz czujności onkologicznej obywateli.

ZOBACZ WIĘCEJ: RAK NERKI

źródło: materiały prasowe

Powiązane materiały
Jakub Kucharz rak nerki
Webinar: Ścieżka pacjenta i możliwości terapeutyczne w leczeniu raka nerki
polska grupa raka nerki
Polska Grupa Raka Nerki: nowotwory nerki można skutecznie leczyć
Polska Grupa Raka Nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – ten nowotwór można leczyć!
fundacja nadzieja
Apel pacjentów chorujących na raka nerki