Home > Baza wiedzy > Światowy Dzień Raka Nerki – ten nowotwór można leczyć!

Światowy Dzień Raka Nerki – ten nowotwór można leczyć!

Polska Grupa Raka Nerki

Co roku w Polsce diagnozowanych jest blisko 5000 nowych przypadków raka nerki – choroby, która rozwija się w utajeniu, a wykrywana jest najczęściej podczas przypadkowych badań diagnostycznych.

Światowy Dzień Raka Nerki 2022 to okazja, aby podkreślić wagę współpracy między pacjentem a lekarzem w celu opracowania najlepszej drogi postępowania – podkreślają eksperci zrzeszeni w ramach Polskiej Grupy Raka Nerki.

Światowy Dzień Raka Nerki 2022

Choroby nerek przebiegają zwykle bezboleśnie, gdyż narząd ten, z pominięciem otaczającej go torebki, nie jest unerwiony. Niemniej wyczulenie na pewne – mało specyficzne symptomy może pomóc we wczesnym rozpoznaniu choroby.

Jak zawsze kluczem jest diagnostyka, bo rokowania w raku nerki są tym lepsze, im wcześniej zostanie wykryta choroba i wdrożone odpowiednie leczenie. To, co powinno zaniepokoić każdego z nas to często nawracające infekcje dróg moczowych, stany podgorączkowe, wyraźna i niezamierzona utrata masy ciała, bóle okolicy lędźwiowej czy bóle brzucha.

Alarmującym objawem jest zawsze krwiomocz, który powinien skłonić do natychmiastowej wizyty u lekarza.

U 20-30% osób, w chwili rozpoznania choroby nowotworowej, rak ulegnie rozsiewowi – zdąży dać przerzuty do innych narządów.

Do grupy osób o podwyższonym ryzyku zachorowania na ten nowotwór należą m.in. palacze oraz osoby z nadwagą czy otyłością, przewlekle przyjmujące niektóre leki przeciwbólowe (również dostępne bez recepty) i narażone na kontakt z takimi substancjami chemicznymi jak sole metali ciężkich czy azbest. W szczególności powinny się regularnie badać osoby powyżej 50 r.ż., zwłaszcza te, u których stwierdzono przewlekłą niewydolność nerek lub nadciśnienie tętnicze.

SPRAWDŹ: IMMUNOTERAPIA W RAKU NERKI

Wspólne decyzje prowadzą do lepszych wyników

Obecnie najwięcej przypadków raka nerki wykrywanych jest w trakcie badania USG wykonywanego z przyczyn, które nie dotyczą podejrzenia guza nerki. Początkowe stadium choroby może zostać niezauważone zarówno przez pacjenta, jak i samego lekarza POZ-u. Jednak zmiany w obrębie nerki widoczne w badaniu USG to początek ścieżki pacjenta, który powinien zostać skierowany do urologa lub onkologa.

Rak nerki to trudny przeciwnik, dlatego – w kontekście planowania postępowania terapeutycznego- liczy się moment, w którym dochodzi do rozpoznania choroby. Kolejnym istotnym czynnikiem, który waży o dalszych losach chorego jest współpraca między lekarzem a pacjentem. W zależności od rodzaju nowotworu – ściślej – tzw. typu histologicznego guza, stadium zaawansowania procesu, ale także uwzględniając wpływ zastosowanego leczenia na jakość życia pacjenta, możemy zastosować szereg opcji terapeutycznych – podkreśla dr hab. Jakub Żołnierek, onkolog kliniczny, członek zarządu Stowarzyszenia Polska Grupa Raka Nerki (PGRN).

Rak nerki jest chorobą, w przypadku której proces diagnostyczno-terapeutyczny wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Dlatego członkami Stowarzyszenia PGRN są zarówno onkolodzy, jak i urolodzy. Krytyczne spojrzenie na każdy etap choroby nie tylko z perspektywy lekarza, ale też pacjenta, pozwala na zidentyfikowanie słabych punktów systemu i podjęcie próby ich modyfikacji lub eliminacji.

– Mamy nadzieję, że aktywności podejmowane przez członków Stowarzyszenia Polska Grupa Raka Nerki wpłyną pozytywnie na zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobą i zmianę szkodliwych nawyków funkcjonujących w społeczeństwie. Jednocześnie chcemy, aby polscy pacjenci chorujący na raka nerki mogli być leczeni w sposób zgodny ze światowymi standardami. Z tego powodu nasze działania uwzględniają także edukację środowiska lekarskiego, która skupiać się będzie na możliwościach zastosowania dostępnych w Polsce, przed wszystkim refundowanych, w tym eksperymentalnych, terapii  i jakości przeprowadzanych w ramach diagnostyki czy leczenia zabiegowego procedur – dodaje.

Polska Grupa Raka Nerki

Przełom w leczeniu raka nerki

Od 1 maja 2022 r. chorzy na raka nerki mogą być leczeni w ramach nowoczesnego programu lekowego. Do wprowadzonych w ramach niego zmian należy m.in. refundacja podwójnej immunoterapii niwolumabem i ipilimumabem w I linii leczenia u pacjentów o pośrednim lub niekorzystnym rokowaniu.

– Dzięki zmianom na majowej liście refundacyjnej możemy mówić o ogromnym postępie w leczeniu raka nerki – komentuje dr Piotr Tomczak, onkolog kliniczny i członek Polskiej Grupy Raka Nerki.

– Nowy program lekowy, który składa się z 3, w miejsce uprzednich dwóch linii leczenia, pozwala nam na wdrożenie nowoczesnych i skutecznych terapii u pacjentów chorujących na raka nerki już na samym początku procesu terapeutycznego oraz nie mniej ważnych – kolejnych – w tzw. sekwencyjnej terapii systemowej tej choroby. Dzieje się tak wtedy, gdy ich stan zdrowia na to pozwala, a – co za tym idzie – mogą najlepiej znieść potencjalne działania niepożądane, które towarzyszą tego typu leczeniu – dodaje ekspert.

Ponadto zmiany formalne, które pojawiły się we wspomnianym programie lekowym wprowadzają szereg udogodnień rozszerzających możliwości terapeutyczne – znacząco zwiększając dostęp do nowoczesnych opcji leczenia, m.in. chorym z guzami nowotworowymi nerki o histologii innej, niż jasnokomórowa.

Postęp w leczeniu sprawił, że rak nerki powoli staje się chorobą przewlekłą, jednak musimy pamiętać o tym, że nawet najlepszy program lekowy nie zastąpi profilaktyki i diagnostyki. Stąd tak ważne jest podejmowanie działań edukacyjnych i promowanie zdrowego stylu życia. Kluczem jest współodpowiedzialność potencjalnego pacjenta i świadomość, że rak nerki to nie wyrok.

Polska Grupa Raka Nerki

Polska Grupa Raka Nerki (PGRN) jest stowarzyszeniem zrzeszającym klinicystów z dziedziny onkologii i urologii, którzy chcą leczyć swoich pacjentów zgodnie z najlepszymi i najnowszymi standardami oraz aktualną wiedzą medyczną.

Celem podejmowanych przez Polską Grupę Raka Nerki działań jest poprawa sytuacji chorych z nowotworami nerki poprzez edukację – zarówno chorych, ich rodziny, jak i lekarzy, dotyczącą rekomendowanych w ramach polskich i zagranicznych wytycznych klinicznych ścieżek postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Więcej informacji na profilu Facebook Polska Grupa Raka Nerki.

Powiązane materiały
fundacja nadzieja
„Immunoterapia ratuje życie!” – zaproszenie na konferencję
immunoterapia nowotworów 2023 konferencja
Immunoterapia nowotworów 2023 – konferencja dla lekarzy
Jakub Kucharz rak nerki
Webinar: Ścieżka pacjenta i możliwości terapeutyczne w leczeniu raka nerki
tydzień świadomości czerniaka 2023
Tydzień Świadomości Czerniaka 2023