Home > Centrum prasowe > Tadeusz Włodarczyk o priorytetach stowarzyszenia GLADIATOR

Tadeusz Włodarczyk o priorytetach stowarzyszenia GLADIATOR

Prezentujemy rozmowę z Panem Tadeuszem Włodarczykiem – Prezesem Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR”.

Immuno-onkologia.pl: Panie Prezesie, stowarzyszenie „GLADIATOR” obchodziło niedawno XV-lecie swojej działalności. Wiele udało się już zrobić. A jakie cele i zadania wyznacza sobie Państwa organizacja na najbliższą przyszłość?

Tadeusz Włodarczyk: Stowarzyszenie „GLADIATOR” na rzecz szerokiej rzeszy pacjentów cierpiących z powodu nowotworów urologicznych (nerka, pęcherz moczowy, prostata) pracuje od 2002 roku. 17 listopada 2017 roku Stowarzyszenie „GLADIATOR” bardzo uroczyście obchodziło 15 lat pracy z pacjentami oraz dla pacjentów i ich rodzin. Dialog z pacjentami i ich rodzinami powoduje edukowanie w zakresie wiedzy o diagnostyce, profilaktyce i terapii, daje także bardzo ważne sygnały o potrzebach i problemach z jakimi borykają się pacjenci w terenie. Problemy zdrowotne chorych, a w szczególności działania na rzecz wprowadzania do powszechnego dostępu skutecznych i ratujących życie najnowszej generacji terapii lekowych były i nadal pozostają priorytetowe w naszych działaniach.

Oprócz promocji profilaktyki i czujności onkologicznej apelujecie Państwo o zwiększenie dostępu do nowoczesnych metod leczenia nowotworów uroonkologicznych. Czy Państwa postulaty są rozumiane w Ministerstwie Zdrowia?

Tadeusz Włodarczyk: Nowotwory nerek, pęcherza moczowego i prostaty rozwijają się bezobjawowo, bezboleśnie. Z tych powodów bardzo często diagnozowane są w stopniu zaawansowanym, rozsianym, a nawet z przerzutami. W terapii tych nowotworów w Europie – poza Polską – i na świecie stosowane są refundowane, bardzo skuteczne, ratujące życie leki najnowszej generacji. Od 5 lat kierujemy do Ministerstwa Zdrowia petycje o powszechny dostęp do najnowszej generacji terapii w leczeniu nowotworów urologicznych. Po czterech latach udało się to dla dwóch terapii w raku prostaty. Kilka tysięcy pacjentów przez te cztery lata nie zdążyło z tych terapii skorzystać. Kolejne petycje do Ministerstwa Zdrowia kierujemy o powszechną dostępność najnowszej generacji terapii w raku nerkowokomórkowym w stopniu zaawansowanym lub rozsianym.

Podczas wystąpienia na XV-leciu Państwa stowarzyszenia, Pan Prezes zapowiedział wzmożone działania i ogłosił wojnę z rakiem nerki. Dlaczego akurat ten nowotwór? Gdzie szukać nadziei na poprawę skuteczności walki z tą chorobą?

Tadeusz Włodarczyk: Rak nerki u osób dorosłych diagnozowany jest najczęściej pomiędzy pięćdziesiątym, a osiemdziesiątym rokiem życia. Statystyki wykazują stały wzrost zachorowalności na raka nerki, coraz częściej u osób młodszych. Coraz częściej w Polsce diagnozowani są pacjenci z rakiem nerkowokomórkowym w stopniu zaawansowanym lub rozsianym. Tak naprawdę polski pacjent cierpiący z powodu raka nerkowokomórkowego lub rozsianego w stopniu zaawansowanym nie posiada dostępu do skutecznych, najnowszej generacji terapii. W Europie i na świecie w raku nerkowokomórkowym lub rozsianym w stopniu zaawansowanym z powodzeniem stosowane w refundacji dwa najnowszej generacji leki, sprawdzone, skutecznie pokonujące chorobę i ratujące życie. W imieniu wielotysięcznej rzeszy polskich pacjentów kierujemy do Ministra Zdrowia petycje o powszechny dostęp tych leków. Niestety – jak na razie bezskutecznie. Zapotrzebowanie pacjentów na te terapie jest duże, a zatem gotowi jesteśmy w ich imieniu interweniować u najważniejszych decydentów.

Państwa organizacja aktywnie wspiera wszystkie osoby poszukujące informacji o nowotworach uroonkologicznych. W jaki sposób można uzyskać pomoc od Gladiatora? Gdzie i jak się zgłosić?

Tadeusz Włodarczyk: Każdy pacjent może do nas napisać list e-mailowy na adres: [email protected] lub zadzwonić na infolinię telefonu zaufania: +48 502 438 648. Uzyska niezbędną poradę, wsparcie psychologa, a także bezpłatnie wyślemy na adres domowy komplet przystępnie opracowanych broszur dotyczących nowotworów urologicznych.

W jaki sposób Czytelnicy mogą wesprzeć Państwa działalność? Czy zbieracie Państwo środki z „1 procenta”?

Tadeusz Włodarczyk: Bardzo cenimy każde wsparcie finansowe na nasze działania. Mogą to być wpłaty z 1% przy rozliczeniu PIT-u za 2017 r., KRS: 0000141192, albo dowolna każda inna wpłata bezpośrednio na konto Stowarzyszenia „GLADIATOR”: PKO BP S. A. II/O Warszawa Nr 77 1020 1026 0000 1602 00983122.

Dziękujemy za rozmowę.

 

Powiązane materiały
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca