Home > Baza wiedzy > Technologia BiTE – bispecyficzne przeciwciała angażujące limfocyty T

Technologia BiTE – bispecyficzne przeciwciała angażujące limfocyty T

Technologia BITE. bispecyficzne przeciwciała

Firma Amgen przedstawiła podczas 55. Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w Chicago portfolio leków onkologicznych. Zaprezentowanych zostało siedem produktów badanych w terapii nowotworów układu krwiotwórczego oraz guzów litych.

Przedstawione Informacje objęły m.in dane z wczesnych faz rozwoju bispecyficznych przeciwciał angażujących limfocyty T (ang. bispecific T-cell engager) w nowotworach układu krwiotwórczego oraz w guzach litych, w tym po raz pierwszy w raku gruczołu krokowego – chodzi o tzw. platformę immuno-onkologiczną BiTE.

Cząsteczki BiTE zaprojektowano w taki sposób, aby wiązały one własne limfocyty T pacjenta z antygenami swoistymi dla nowotworu, i pobudzały cytotoksyczne działanie limfocytów T w celu eliminacji komórek guza.

Technologia BiTE – bispecyficzne przeciwciała angażujące limfocyty T

Technologia wykorzystująca bispecyficzne przeciwciała angażujące limfocyty T (ang. bispecific T-cell engager) jest ukierunkowaną na konkretny cel terapeutyczny platformą immuno-onkologiczną, której zadaniem jest wiązanie własnych limfocytów T pacjenta z dowolnym antygenem swoistym dla nowotworu i aktywacja cytotoksycznego działania limfocytów T w celu eliminacji komórek guza.

Technologia BiTE może być skuteczna w leczeniu różnych rodzajów nowotworów poprzez wykorzystanie antygenów swoistych dla nowotworu.

Amgen rozwija obecnie ponad dwanaście cząsteczek BiTE przeznaczonych do stosowania w wielu różnych nowotworach układu krwiotwórczego i guzach litych, prowadząc dalsze badania nad platformą BiTE w celu zwiększenia dostępności dla pacjentów i rozszerzenia możliwości terapeutycznych.

Przeciwciało bispecyficzne BiTE – badania kliniczne

Najciekawsze prezentacje przedstawione przez Amgen na ASCO 2019 i związane z platformą immuno-onkologiczną BiTE objęły:

  • Badanie fazy I dotyczące stosowania pasotuksyzumabu (BAY 2010112) w immunoterapii z użyciem bispecyficznych przeciwciał BiTE skierowanych przeciwko antygenowi błonowemu komórek stercza (PSMA) w przerzutowym opornym na kastrację raku gruczołu krokowego (ang. Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer, mCRPC).
  • Ocena stosowania AMG 420 w immunoterapii z użyciem bispecyficznych przeciwciał BiTE skierowanych przeciwko BCMA u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim: zaktualizowane wyniki pierwszego prowadzonego z udziałem ludzi badania fazy I dotyczącego zwiększania dawki.
  • Badanie fazy I dotyczące stosowania AMG 757, bispecyficznego przeciwciała (BiTE) o wydłużonym okresie półtrwania skierowanego przeciwko białku DLL3, u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca (DRP).
  • Badanie fazy I dotyczące stosowania AMG 119, czyli zmodyfikowanych limfocytów T wykazujących ekspresję chimerycznego receptora antygenowego (CAR) ukierunkowanych na białko DLL3, w terapii pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie drobnokomórkowym rakiem płuca (DRP).
  • Nowe przeciwciało bispecyficzn eBiTE skierowane przeciwko białku EGFRvIII w glejaku wielopostaciowym (GBM): badanie w toku dotyczące stosowania AMG 596 u pacjentów z nawrotowym lub świeżo rozpoznanym nowotworem.

 

Powiązane materiały
immunoterapia CAR-T
Immunoterapia CAR-T – genetycznie zmodyfikowane limfocyty T
immunoterapia rak piersi
Czy immunoterapia może pomóc w walce z rakiem piersi?
Immunoterapia ostrej białaczki limfoblastycznej – blinatumomab i CAR T cells