Home > Baza wiedzy > Terapia CAR-T w leczeniu chłoniaka grudkowego

Terapia CAR-T w leczeniu chłoniaka grudkowego

chłoniak grudkowy

Amerykańska Agencja Żywności  i Leków (FDA) przyznała produktowi tisagenlecleucel (terapia CAR-T) status zaawansowanej terapii medycyny regeneracyjnej (RMAT) w nowym, eksperymentalnym wskazaniu. Chodzi o leczenie pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym (ang. follicularlymphoma – FL).

Jeśli produkt uzyska rejestrację w leczeniu chłoniaka grudkowego, będzie to trzecie wskazanie do stosowania terapii CAR-T. Dla przypomnienia, dotychczas immunoterapia CAR-T uzyskała rejestrację w leczeniu nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodych dorosłych oraz chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) u dorosłych.

Program przyznawania statutu RMAT stanowi części Ustawy 21st Century CuresAct. Stworzono go, aby usprawnić proces opracowywania i oceny terapii z dziedziny medycyny regeneracyjnej, które z założenia mają leczyć, modyfikować, cofać lub wyleczyć poważne choroby.

Przyznawane przez FDA oznaczenia jako terapia zaawansowana medycyny regeneracyjnej odzwierciedla niezaspokojoną potrzebę terapeutyczną pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie postacią chłoniaka grudkowego. FDA przyznała status RMAT dla tisagenlecleucelu w oparciu o wstępne wyniki z wciąż trwającego wieloośrodkowego badania klinicznego II fazy ELARA.

Spodziewany termin zgłoszenia wniosku w sprawie stosowania terapii CAR-T leczeniu chłoniaka grudkowego w Stanach Zjednoczonych to 2021 rok.

Chłoniak grudkowy – terapia CAR-T

Chłoniak grudkowy to druga najczęściej występująca odmiana chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak grudkowy chłoniakiem indolentnym i stanowi około 22% wszystkich przypadków chłoniaka nieziarniczego.

Uważa się, że pomimo stosowania nowych terapii, które wydłużają przeżycie całkowite, chłoniak grudkowy jest chorobą nieuleczalną, charakteryzującą się przebiegiem nawrotowo-remisyjnym. Chociaż w terapii trzeciej linii (lub późniejszych) dla pacjentów z chłoniakiem grudkowym dostępnych jest wiele różnych opcji leczenia systemowego, to ich skuteczność gwałtownie spada w kolejnych liniach leczenia.

Pacjent chory na nawrotowego chłoniaka grudkowego może w trakcie swojego życia przejść około pięć linii leczenia (mediana), natomiast niektórzy chorzy przechodzą ich nawet 12.

Tymczasem część pacjentów, którzy są oporni na leczenie lub doświadczają szybkiej wznowy, a wyczerpali już dostępne opcje leczenia, jest na tyle zdrowych, że wciąż mogą otrzymać aktywną terapię.

źródło: materiały prasowe.

Powiązane materiały
terapia ide-cel
KE: terapia ide-cel w leczeniu nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T
terapia liso-cel
KE: Rejestracja CAR-T w leczeniu chłoniaka z dużych komórek B
refundacja terapii CAR-T
Refundacja terapii CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek B