Home > Baza wiedzy > Toripalimab w leczeniu raka nosowej części gardła

Toripalimab w leczeniu raka nosowej części gardła

toripalimab

Toripalimab jest nowym, obiecującym lekiem skierowanym przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki (programmed cell death-1, PD-1).

Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) przedstawiono wyniki badania klinicznego II fazy, w którym chorzy na rozsianego i/lub nawrotowego raka nosowej części gardła otrzymywali toripalimab wraz ze standardową chemioterapią (cisplatyna z gemcytabiną) lub wyłączną chemioterapię (odpowiednio 143 i 143 chorych).

Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji nowotworu wyniosła w obu grupach odpowiednio 11,7 i 8,0 miesięcy. Udział odpowiedzi na leczenie w grupie leczonej toripalimabem i poddanej wyłącznej chemioterapii wyniósł odpowiednio 77,4% i 66,4%. Wyniki przeżycia całkowitego nie są jeszcze dojrzałe, ale także sugerują korzyść ze stosowania przeciwciała. Według wielu komentatorów, wyniki badania mogą się stać podstawą do zmiany standardów leczenia zaawansowanych raków nosowej części gardła.

Warto dodać, że obecnie skuteczność i bezpieczeństwo toripalimabu podlegają ocenie w badaniach dotyczących także innych rodzajów nowotworów (np. raka płuca czy raka nerki).

źródło: newsletter Onkoserwis PZLWzR

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia