Home > Centrum prasowe > „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia” – cykl PZWL

„W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia” – cykl PZWL

onkologia pzwl

Przedstawiamy cykl publikacji W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia przygotowany przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL. To seria opracowana przez specjalistów dla specjalistów, omawiający wybrane, najbardziej istotne zagadnienia, nowe trendy oraz innowacyjne terapie onkologiczne.

W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia stanowi wartościową pomoc w codziennej pracy lekarzy oraz zawiera opisy najciekawszych przypadków wraz z omówieniem zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

W kolejnych tomach wybitni polscy specjaliści dzielą się wiedzą i doświadczeniem z praktyki klinicznej, przedstawiają najnowsze dokonania oraz aktualne rekomendacje i standardy w swoich dziedzinach. Artykuły inspirują do poszerzania i aktualizowania wiedzy, dogłębnie analizują i wyczerpują poruszany temat.

Seria „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia” zawiera aktualnie siedem wyjątkowych pozycji z rabatem do 20%. Zapraszamy na stronę KSIĘGARNI PZWL.

W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia

Rak żołądka

Numer pod red. naukową prof. dr hab. n. med. Wojciecha Polkowskiego został poświęcony wielodyscyplinarnemu leczeniu raka żołądka. Jest skierowany do praktykujących lekarzy onkologów i chirurgów. W numerze omówiono m.in.:

 • Wczesny rak żołądka
 • Aktualny algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego u chorych na raka żołądka
 • Laparoskopia diagnostyczna (LD)
 • Typy molekularne raka żołądka i ich implikacje kliniczne
 • Rola chemioterapii okołooperacyjnej w leczeniu skojarzonym
 • Radioterapia i jej rola w leczeniu chorych na raka żołądka
 • Chirurgia cytoredukcyjną i HIPEC
 • Paliatywne leczenie systemowe

Leczenie żywieniowe w onkologii

Publikacja pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Stanisława Kłęka została poświęcona leczeniu żywieniowemu w onkologii. Numer skierowany jest do onkologów, chirurgów oraz do lekarzy wielu specjalności, mających kontakt z pacjentami, u których można stwierdzić zaburzenia stanu odżywienia.

 • Jak właściwie definiować pojęcie leczenia żywieniowego
 • Jak rozpoznać niedożywienie – algorytm postępowania
 • Kiedy należy wprowadzić leczenie żywieniowe
 • Przygotowanie pacjentów do leczenia żywieniowego
 • Drogi leczenia żywieniowego
 • Najczęstsze powikłania – jak im zapobiegać i jak leczyć

Inhibitory osi EGFR w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

Publikacja pod redakcją naukową prof. Dariusza M. Kowalskiego, skierowana jest do praktykujących lekarzy onkologów, została poświęcony tematowi stosowania inhibitorów osi EGFR w leczeniu niedrobnokomórkowego raka puca.

 • Odwracalne inhibitory osi EGFR w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Przeciwciała skierowane przeciwko Receptorowi Programowanej Śmierci typu 1 (PD-1) i jego ligandowi (PD-L1)
 • Inhibitory nieodwracalne tyrozynowej kinazy EGFR
 • Działania niepożądane związane ze stosowaniem TKI

Czerniak

Tom pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Piotra Rutkowskiego skierowany jest do praktykujących lekarzy onkologów i został poświęcony tematowi współczesnego podejścia terapeutycznego w leczeniu czerniaka skóry.

 • Długoterminową strategię leczenia zaawansowanego czerniaka skóry i błon śluzowych z zastosowaniem niwolumabu i ipilimumabu
 • Zmiany, jakie nastąpiły w leczeniu chorych na zaawansowane czerniaki inhibitorami BRAF i inhibitorami MEK
 • Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków wraz z wykazem opcji terapeutycznych dostępnych i niedostępnych w Polsce.
 • Immunoterapia w leczeniu czerniaka
 • Terapie celowane w leczeniu czerniaka w oparciu o opisy przypadków klinicznych

Rak piersi

Kolejny numer z serii „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia”, pod redakcją naukową dr n. med. Agnieszki Jagiełło-Gruszfeld, został poświęcony leczeniu wczesnego i rozsianego raka piersi. Publikacja skierowana jest do onkologów, chirurgów oraz do lekarzy wielu specjalności, mających kontakt z pacjentami onkologicznymi.

 • Radioterapia chorych na raka piersi
 • Hormonoterapia wczesnego i rozsianego raka piersi
 • Leczenie potrójnie ujemnego raka piersi
 • Leczenie HER2-dodatniego raka piersi
 • Leczenie chorych na uogólnionego potrójnie ujemnego raka piersi
 • Pacjent w podeszłym wieku z wczesnym i rozsianym rakiem piersi – standardy leczenia
 • Opisy przypadków klinicznych

Niedrobnokomórkowy rak płuca

Publikacja z serii „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia” pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Pawła Krawczyka, poświęcona stosowaniu terapii ukierunkowanych molekularnie u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). W numerze:

 • Sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii u chorych na nowotwory
 • Diagnostyka nieprawidłowości ALK u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Inhibitory ALK w leczeniu pierwszej linii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Mechanizmy oporności na inhibitory ALK
 • Leczenie chorych po progresji w trakcie terapii inhibitorami ALK – leczenie sekwencyjne
 • Inhibitory NTRK I ROS1 w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Możliwości stosowania skojarzenia terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii u chorych na NDRP
 • Rzadkie cele dla terapii ukierunkowanych molekularnie u chorych na niedrobnokomórkowego raku płuca
 • Opis przypadku – Terapia kryzotynibem u chorego na raka gruczołowego płuca ze współistnieniem rearanżacji genów ALK, ROS1 i zapaleniem płuc różnicowanym z COVID-19

Leczenie bólu u chorych na nowotwory

Numer pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Jerzego Wordliczka, dr n. med. Renaty Zajączkowskiej i dr. hab. Jarosława Woronia poświęcony leczeniu bólu u chorych na nowotwory. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu medycyny bólu, anestezjologii, medycyny paliatywnej, onkologii oraz farmakologii klinicznej.  W publikacji m.in.:

 • Kliniczna ocena bólu u chorego
 • Farmakoterapia bólu
 • Najczęstsze błędy w farmakologicznym leczeniu bólu
 • Integracyjne metody w leczeniu bólu
 • Onkologiczne metody leczenia bólu u chorych na nowotwory Przyczyny bólu u chorych na nowotwór
 • Zabiegi interwencyjne stosowane w leczeniu bólu
 • Planowanie leczenia bólu u chorych na nowotwory

PRZEJDŹ DO: KSIĘGARNIA PZWL

Powiązane materiały
bezpieczeństwo immunoterapii aplikacja
Bezpieczeństwo immunoterapii – aplikacja dla lekarzy
sekcja immunoonkologii PTO PTO
Powołano Sekcję Immunoonkologii PTO
wyzwania w immunoterapii
Wyzwania i ograniczenia w immunoterapii nowotworów
Akademia Raka Piersi
Akademia Raka Piersi 2020 – zaproszenie