Home > Centrum prasowe > Warsztaty: Zastosowanie metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii

Warsztaty: Zastosowanie metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii

projekt stream, immunoonkologia

1 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone zastosowaniu metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii. Młodzi naukowcy z całej Europy – doktoranci, doktorzy i studenci – mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i zastosowaniem tej metody w badaniach.

Cytometria przepływowa jest powszechnie stosowana zarówno przez naukowców w badaniach podstawowych, jak i przez diagnostów i analityków medycznych w diagnostyce wielu chorób. Celem warsztatów było przekazanie młodym naukowcom aktualnej wiedzy na temat najnowocześniejszych zastosowań cytometrii przepływowej w immunoonkologii.

Podczas warsztatów dr Magdalena Winiarska, członek zespołu STREAM, przedstawiła cele i zadania projektu. Swoje wystąpienia wygłosili również reprezentanci Konsorcjum STREAM oraz zaproszeni naukowcy, którzy omówili zagadnienia związane z zaawansowaną cytometrią przepływową. Uczestnicy warsztatów mogli osobiście przekonać się, jak wygląda zastosowanie tej metody diagnostycznej w praktyce – opowiedzieli o tym zaproszeni eksperci, Marzena Biernacka i Rafał Januszewski z firmy Becton Dickinson Polska oraz Marc Reudelsterz z firmy Thermo Fisher Scientific.

To już kolejne wydarzenie organizowane w ramach projektu STREAM.  W dniach 27-28 czerwca 2016 roku odbyła się Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii, podczas której młodzi naukowcy i uznani badacze z całego świata prezentowali wyniki swoich najnowszych badań z zakresu immunoonkologii. Celem obydwu wydarzeń była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między młodymi badaczami a uznanymi ekspertami w dziedzinie immunoonkologii.

Głównym celem projektu STREAM jest stworzenie możliwości współpracy najlepszych europejskich ośrodków badawczych, które w profesjonalny sposób łączą doświadczenie naukowe i innowacyjne podejście w dziedzinie immunonkologii, dynamicznie rozwijającej się terapii nowotworów.

 

cytometria przepływowa

 

Warsztaty: Zastosowanie metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii, informacja prasowa

 

Warsztaty: Zastosowanie metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii
7 głosów, średnia: 4.29 (wynik: 86%)
Powiązane materiały
Konferencja PTO – Innowacyjne Terapie w Onkologii
Akademia Czerniaka 2018 – cykl konferencji na temat nowotworów skóry
10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology poznan 2017
10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology
projekt stream, immunoonkologia
Rola L-argininy w nadzorze immunologicznym