Home > Baza wiedzy > ASCO2020: końcowe wyniki badania KEYNOTE-189 – komentarz eksperta

ASCO2020: końcowe wyniki badania KEYNOTE-189 – komentarz eksperta

Paweł Krawczyk onkolog

W trakcie tegorocznego kongresu ASCO 2020, który odbył się w dniach 29-31 maja w formie wirtualnego programu przedstawiono końcową analizę badania klinicznego KEYNOTE-189. Zaprezentowane dane dotyczyły stosowania pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią u chorych na przerzutowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Zgodnie z zaprezentowanymi informacjami immunoterapia pembrolizumabem w połączeniu z chemioterapią w przedstawionej grupie chorych zmniejszała ryzyko zgonu o 44% (HR = 0,56 [95% CI, 0,46-0,69]) w porównaniu z samą chemioterapią, z medianą czasu przeżycia całkowitego (OS) wynoszącą 22,0 w porównaniu do 10,6 miesiąca.

Ogólna odpowiedź na leczenie (ORR) wyniosła 48,3% dla immunoterapii w połączeniu z chemioterapią, w porównaniu do 19,9% dla samej chemioterapii.

Komentarz eksperta do badania KEYNOTE-189

Do wyników końcowych badania KEYNOTE-189 odniósł się w niedawnej rozmowie z portalem immuno-onkologia.pl prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk – kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. (ZOBACZ VIDEO)

– To badanie przyniosło zdecydowanie przełom jeśli chodzi o immunoterapię niedrobnokomórkowego raka płuca. Ten przełom dał się zauważyć wcześniejszymi rejestracjami pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią, bo to wydarzyło się już jaki czas temu. Już wtedy widzieliśmy, że łączenie chemioterapii i immunoterapii jest niezwykle skuteczne w związku z synergistycznym efektem jednej i drugiej terapii. Chemioterapia powoduje zniszczenie komórek nowotworowych i uwolnienie antygenów nowotworowych (co powoduje zwiększoną immunogenność nowotworu). Druga sprawa, na komórkach nowotworowych pojawiają się różne cząsteczki, takie jak kalretikulina, co powoduje, że komórka nowotworowa jest łatwiej rozpoznawalna przez limfocyty T cytotoksyczne. Ostateczne obserwacje zaprezentowane na ASCO 2020 są już naprawdę bardzo, bardzo spektakularne.

Jeśli chodzi o medianę przeżycia całkowitego chorych otrzymujących chemio-immunoterapię w I linii, no to mediana wyniosła 22 miesiące. W drugiej grupie pacjentów otrzymujących tylko chemioterapię, mediana wynosiła tylko 10,6 miesiąca, przy redukcji ryzyka zgonu wynoszącej 44%. To są takie dane, które kiedyś obserwowaliśmy w przypadku terapii ukierunkowanych molekularnie. Dodatek pembrolizumabu do chemioterapii daje olbrzymią przewagę metody skojarzonej w porównaniu do samej chemioterapii. Podwoiła się również mediana przeżycia wolnego od progresji. Mamy też bardzo wysoki dwuletnich przeżyć, który wynosi 46% w przypadku stosowania chemio- i immunoterapii. 46% chorych z zaawansowanym nowotworem płuca przeżywa dwa lata. Jest to naprawdę rewelacyjne osiągnięcie – wyjaśnia Ekspert.

PRZEJDŹ DO: AKTUALNOŚCI

 

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji