Home > Baza wiedzy > Zmiany w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca

Zmiany w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca

medexpress immuno

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Styczniowa lista refundacyjna zawiera bardzo ważne zmiany dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Polecamy materiał video zrealizowany przed redakcję medexpress.pl. Gościem Iwony Schymalli był prof. Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, który omówił najważniejsze zmiany programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca.

Zmodyfikowany program leczenia raka niedrobnokomórkowego płuca wprowadza trzy bardzo innowacyjne terapie. Przede wszystkim umożliwi nam zastosowanie w leczeniu radykalnym durwalumabu. To jest przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko ligandowi receptora programowanej śmierci typu 1 (PD-L1) dla chorych, którzy zostali poddani leczeniu radykalnemu metodą jednoczasowej radiochemioterapii. Durwalumab będzie mógł być stosowany jako leczenie konsolidujące przez 12 miesięcy. (…)

Na drugim miejscu znalazł się ozymertynib. Jest to inhibitor kinazy tyrozynowej szlaku EGFR III generacji, który dotąd był dostępny tylko i wyłącznie do drugiej linii leczenia i tylko i wyłącznie dla chorych, u których była tzw. mutacja oporności T790M. Teraz będzie już mógł być stosowany w pierwszej linii leczenia u chorych z mutacjami aktywizującymi EGFR. (…)

I trzeci element na liście refundacyjnej, wymieniony przeze mnie jako ostatni, ale równie ważny, to będzie istniała od stycznia możliwość leczenia złożonego chorych z rakiem niedrobnokomórkowym płuca. Odsetek komórek nowotworowych ma status ekspresji PD-L1poniżej 50 procent. I tutaj będziemy mogli zastosować immunoterapię złożoną razem z chemioterapią. Tego typu postępowanie będzie dedykowane wszystkim chorym z rozpoznanym rakiem niedrobnokomórkowym, oczywiście jeżeli będą spełnione określone kryteria – skomentował dla medexpress.pl prof. Dariusz Kowalski, z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

 

Immunoterapia z chemioterapią u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Korzyści z zastosowania tzw. „podwójnej” terapii (chemioterapia z immunoterapią) w leczeniu 1 linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca zostały szerzej umówione przez prof. Kowalskiego na łamach grudniowego Świata Lekarza w rozmowie z Katarzyną Pinkosz:

Takie leczenie jest wysoce korzystne w grupie chorych, u których odsetek komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 jest większy niż 1 proc., ale mniejszy niż 50 proc., czyli nie kwalifikują się do samej immunoterapii. Najbardziej spektakularnych dowodów na efektywność połączenia chemioterapii z immunoterapią dostarczyły badania Keynote-189 i Keynote-407. W pierwszym z nich dodanie pembrolizumabu do chemioterapii u chorych z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca obniżyło ryzyko zgonu w porównaniu do samej chemioterapii o 51 proc. Odsetek rocznych przeżyć wyniósł 69 proc. u chorych leczonych terapią skojarzoną i u 49 proc. otrzymujących tylko chemioterapię. Podobne wyniki uzyskano w badaniu Keynote-407, w którym pembrolizumab łączono z dwoma schematami chemioterapii u chorych na zaawansowanego płaskonabłonkowego raka płuca.

Obydwa te badania udowodniły przewagę leczenia łączonego, czyli składającego się z chemioterapii i immunoterapii, w stosunku do samej chemioterapii. Najbardziej wyraziste były wyniki badań Keynote-189, w których wykazano, że różnica w medianie czasu przeżycia wynosiła ponad rok (12 miesięcy!) – gdy porównywano pacjentów, którzy przyjmowali immunochemioterapię w stosunku do tych, którzy byli leczeni samą chemioterapią – komentował ekspert na łamach swiatlekarza.pl.

Wspomniane leczenie z wykorzystaniem immunochemioterapii jest dostępne od stycznia 2021 roku w ramach programu lekowego także w Polsce.

źródła:

https://www.medexpress.pl/

www.swiatlekarza.pl

ZOBACZ WIĘCEJ: CO NOWEGO NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ 2021

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
dostęp i refundacja immunoterapii
Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2024 rok
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca