Home > Baza wiedzy > Dr Maciej Kawecki: dostosowujemy praktykę do standardów europejskich

Dr Maciej Kawecki: dostosowujemy praktykę do standardów europejskich

immunoterapia rak żołądka

Jak zmieniły się możliwości leczenia pacjentów z rakiem żołądka i przełyku od września tego roku? Czy każdy pacjent powinien być kwalifikowany do leczenia immunoterapią? Gdzie leczeni są chorzy z rakiem żołądka?

Na te pytania odpowiedział dr Maciej Kawecki, onkolog z Narodowego Instytutu Onkologii, podczas panelu „Immunoterapia i leczenie celowane w nowotworach litych i nowotworach hematologicznych” w ramach konferencji Wizjonerzy Zdrowia 2023.

– W oparciu o biomarkery od września br. możemy pacjentom, u których te biomarkery wykryjemy, możemy zaproponować najwłaściwszą, zgodnie ze światowymi wytycznymi leczenie, czyli skojarzenie chemioterapii z immunoterapią. Dotyczy to zarówno raka przełyku, jak i żołądka. W raku przełyku dostaliśmy znakomitą możliwość zastosowania podwójnej immunoterapii u pacjentów, u których widzimy brak możliwości zastosowania chemioterapii. Co najważniejsze, otrzymaliśmy też możliwość zastosowania chemioterapii w leczeniu radykalnym, bo w wypadku raka przełyku jest taka populacja pacjentów, którzy po radiochemioterapii, po resekcji guza, odnoszą korzyść z tzw. leczenia uzupełniającego. Zmiany od września zmieniają naszą praktykę i dostosowują ją do tego, jaka ona powinna być.

Dr Kawecki podkreślił, że w przypadku raka żołądka nie powoływano do tej pory struktur podobnych do breast cancer unit czy colon cancer unit, ale są pewne ośrodki, w których skupiona jest większa liczba pacjentów. Zapadalność na raka żołądka spada, a liczba pacjentów jest znacznie mniejsza niż chorych cierpiących na raka piersi, płuca czy jelita grubego.

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA W RAKU ŻOŁĄDKA I PRZEŁYKU
 

 
Leczenie immunoterapią, zgodnie z zapisami programu lekowego, wymaga przeprowadzenia standardowych badań wymaganych do postawienia właściwego rozpoznania, m.in. tomografia komputerowa czy gastroskopia, ale też oceny odpowiednich biomarkerów.

Do tej pory było to białko na powierzchni nowotworu nazywające się HER2, teraz dochodzi do tego ekspresja cząsteczki immunologicznej PD-L1. Zależnie od tego, czy ta ekspresja jest podwyższona wiemy, że u takich pacjentów skojarzenie chemioterapii z immunoterapią cechuje się większą skutecznością i jest dostępne w ramach programu lekowego od 1.09.23. W wypadku, gdy tej ekspresji nie ma to wiemy, że ci pacjenci nie odnoszą zbytnich korzyści. Dotyczy to zarówno raka przełyku, jak i żołądka.

Ocena immunohistochemiczna biomarkerów powinna być dostępna praktycznie w każdym zakładzie patomorfologii i nie wymaga dedykowanej aparatury.

Ekspert podkreślił, że od września tego roku pacjent ma szanse być leczony w sposób właściwy i optymalny. Postęp medycyny wymusza jednak potrzebę ciągłych zmian – Jak tylko doszlusowujemy do standardów europejskich, to zaraz one odjeżdżają nam z powrotem.

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA

Powiązane materiały
rak żołądka
Rak żołądka – nowoczesne metody leczenia nowotworu
Refundacja immunoterapii raka żołądka i przełyku
MZ: refundacja immunoterapii w raku żołądka i przełyku
agencja technologii badań medycznych
Prezes AOTMiT na „TAK” dla zmian w programie lekowym B.58
Nowotwory pokarmowe w Polsce
Sytuacja pacjentów z nowotworami pokarmowymi w Polsce