Home > Baza wiedzy > Limfocyty CAR-T – immunoterapia adoptywna

Limfocyty CAR-T – immunoterapia adoptywna

immunoterapia CAR-T limfocyty T

Niezwykłą zdobyczą ostatnich lat, wymagającą opanowania złożonych metod inżynierii biologicznej oraz poznania biologii nowotworów, było opracowanie i wprowadzenie immunoterapii CAR-T. 

Chimeryczny receptor antygenowy CAR (ang. chimeric antygen receptor) to genetycznie modyfikowane białko receptorowe, składające się z fragmentu zewnątrzkomórkowego wiążącego docelowy antygen komórkowy za pomocą pojedynczego łańcucha lekkiego, domeny rozdzielającej, domeny przez błonowej oraz wewnątrzkomórkowej domeny sygnałowej. Rozpoznanie docelowego antygenu przez limfocyty T zawierające CAR (CAR-T) prowadzi do ich aktywacji niezależnie od kontekstu białek wchodzących w skład zespołu zgodności tkankowej.

Dzięki temu limfocyty CAR-T mogą rozpoznawać antygeny i niszczyć komórki nowotworowe bez konieczności wcześniejszego rozpoznawania antygenów prezentowanych przez cząsteczki MHC.
 

IMMUNOTERAPIA ADOPTYWNA LIMFOCYTAMI CAR-T – ZASTOSOWANIE

Opublikowane w ostatnich latach wyniki badań wykazały, że powyższa strategia, ukierunkowana przeciwko antygenom CD19, CD20 czy CD30 obecnym na nowotworowych limfocytach B-ALL, B-NHL czy chłoniaka Hodgkina, jest wysoce skuteczna.

Immunoterapia CAR-T znalazła współcześnie zastosowanie w leczeniu pacjentów z B-komórkowymi nowotworami układu chłonnego (zwłaszcza  ALL, CLL, DLBCL, PMBCL). Bardzo obiecujące wyniki uzyskano u chorych na B-ALL leczonych za pomocą anty-CD19 CAR-T, z odsetkami całkowitych remisji w zakresie 70-90%.

Trwają badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności immunoterapii CAR-T w innych nowotworach hematologicznych, a także w nowotworach narządów litych.

Wyzwaniem dla badaczy pozostaje dalsza optymalizacja efektów terapii oraz dobór najwłaściwszych antygenów docelowych na komórkach nowotworowych w celu poprawy jej skuteczności. Jedną z koncepcji zwiększenia potencjału przeciwnowotworowego CAR-T jest np. próba ich „uzbrojenia” w możliwość uwalniania prozapalnych cytokin (IL-12) czy jednoczasowe zastosowanie przeciwciał blokujących sygnał programowanej śmierci komórki PD i/lub CTLA 4.

Infuzja CAR-T wiąże się zwykle z wystąpieniem nasilonych objawów ubocznych, takich jak spadek ciśnienia tętniczego krwi, gorączka, bóle mięśni, niewydolność oddechowa czy zaburzenia świadomości. Co ciekawe, stopień nasilenia skutków ubocznych koreluje zwykle ze skutecznością przeciwnowotworową immunoterapii CAR-T.

Obecnie prowadzone badania nad technologiami CAR-T różnych generacji mają przynieść również odpowiedź dotyczącą zarządzania skutkami obocznymi immunoterapii.

 

Limfocyty CAR-T – immunoterapia adoptywna, opracował Jarosław Gośliński, więcej: IMMUNOTERAPIA – czasopismo pod red. dr n. med. Ewy Kalinki Warzochy, PZWL 01/2017
Limfocyty CAR-T – immunoterapia adoptywna
5 (100%) 1 vote
Powiązane materiały
immunoterapia rak piersi
Czy immunoterapia może pomóc w walce z rakiem piersi?
Paweł Wiśniewski Helix Polska Tumor Defense Breaker DOS47
Helix Immuno-Oncology: DOS47 (Tumour Defense Breaker) + CAR-T
Program immunoterapii adoptywnej białaczek oraz nowotworów litych
Blinatumomab i CAR T cells – nowe możliwości immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej