Home > Baza wiedzy > Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2020 rok

Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2020 rok

dostęp i refundacja immunoterapii

Leczenie immunoterapią refundowane w ramach NFZ – programy lekowe

1 lipca 2016 roku wszedł w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych, w ramach którego objęto refundacją dwie cząsteczki immunoonkologiczne w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych: niwolumab i pembrolizumab. Procedura odbywa się w ramach jednego programu lekowego i w ramach nowej grupy limitowej dla inhibitorów PD-1 „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”. Dotychczas polscy pacjenci mieli dostęp jedynie do programu lekowego z wykorzystaniem ipilimumabu. Rozszerzony program lekowy dotyczący immunoterapii 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych jest realizowany w kilkunastu ośrodkach w Polsce.

Zgodnie z kolejną aktualizacją listy refundacyjnej (obowiązuje od 1 maja 2018 roku) ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia, resort zdecydował o zmianach w schemacie refundowanego leczenia raka płuca, raka nerki oraz chłoniaka Hodgkina. Polscy pacjenci zyskali dostęp do refundowanych programów lekowych obejmujących immunoterapię w zaawansowanym raku płuca (cząsteczki niwolumab i pembrolizumab), raku nerki (niwolumab) oraz chłoniaku Hodgkina (niwolumab). Leki immunokompetentne będę dostępne dla chorych spełniających określone kryteria w ramach programów lekowych.

1 stycznia 2019 roku do refundacji w ramach programu lekowego trafiła cząsteczka atezolizumab. Immunoterapia wspomnianym lekiem jest stosowana u chorych z zaawansowanym rakiem płuca (typ płaskonabłonkowy i niepłaskonabłonkowy) w II linii leczenia. Atezolizumab od 2019 roku otrzymują pacjenci spełniający kryteria zawarte w programie lekowym.

1 września 2019 roku polscy pacjenci spełniający kryteria programu lekowego zyskali dostęp do immunoterapii (niwolumab) w leczeniu zaawansowanych nowotworów regionu głowy i szyi.

Decyzją Ministerstwa Zdrowia, aktualizacja listy refundacyjnej z 1 września 2020 roku przyniosła dostęp do nowego schematu terapeutycznego (tzw. combo) obejmującego immunoterapię cząsteczkami niwolumab + ipilimumab w leczeniu skojarzonym pierwszej linii u wybranych chorych na czerniaka.

Do refundacji trafił również niwolumab jako kolejna opcja terapeutyczna w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc o typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-).

zobacz: Na czym polega immunoterapia nowotworów

Refundacja immunoterapii w Polsce

Poniżej lista ośrodków w Polsce w których dostępne jest leczenie immunoterapią w ramach programów lekowych. Sprawdź które szpitale w Polsce stosują immunoterapię następujących nowotworów:

RAKA PŁUCA

CZERNIAK

RAK NERKI

CHŁONIAK HODGKINA

NOWOTWORY GŁOWY I SZYI

Lista badań klinicznych dotyczących immunoterapii nowotworów

Obecnie trwają zaawansowane badania kliniczne nad zastosowaniem różnych cząsteczek immunokompetentnych w wielu typach nowotworów. Polscy chorzy na raka mają dostęp do refundowanej immunoterapii w leczeniu zaawansowanego raka płuca, czerniaka, raka nerki i chłoniaka Hodgkina – po spełnieniu wymogów opisanych w ramach istniejących programów lekowych.

Szansą na poddanie się immunoterapii w innych – niż powyższe – wskazaniach lub za pomocą leków aktualnie nierefundowanych w Polsce jest udział w badaniach klinicznych. Odbywają się one zarówno w Polsce, jak i za granicą naszego kraju.

Gdzie szukać informacji o aktualnych badaniach klinicznych dotyczących immunoterapii? Dobrym pomysłem jest konsultacja z onkologiem prowadzącym leczenie – specjaliści mają zazwyczaj informacje o trwających rekrutacjach do badań. Po zapoznaniu się z historią choroby danego Pacjenta, lekarz oceni czy w danym przypadku jest możliwość i sens, aby rozważać udział w badaniu klinicznym i czy chory może odnieść z niego korzyść terapeutyczną.

Część osób szuka otwartych badań na własną rękę. Największa, międzynarodowa wyszukiwarka badań klinicznych znajduje się na stronie https://clinicaltrials.gov

Informacje o wybranych badaniach dotyczących immunoterapii nowotworów oraz listę ośrodków, które prowadzą rekrutację znajdziesz również w zakładce: BADANIA KLINICZNE

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL)

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych to mechanizm finansowania leków w sytuacjach „ratunkowych”. Dla wielu pacjentów oznacza szansę na indywidualną refundację leczenia w ich jednostkowych chorobach.

W ramach mechanizmu RDTL szpital, w którym leczony jest dany Pacjent, ma możliwość zawnioskowania do Ministra Zdrowia o pokrycie kosztów leku zarejestrowanego, ale nieobjętego refundacją powszechną.

Zobacz więcej: JAK DZIAŁA PROCEDURA RDTL

Dostęp do immunoterapii w Polsce – cząsteczki

W ramach programów lekowych refundowanych przez NFZ dostępne są obecnie takie leki jak niwolumab, ipilimumab, pembrolizumab oraz czy atezolizumab.

Ocenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania podlega jednak wiele innych cząsteczek stosowanych w leczeniu immunologicznym (np. durwalumab). Najprawdopodobniej trafią one w niedalekiej przyszłości do szerszej praktyki w leczeniu nowotworów.

W kolejce czekają również inne leki i terapie – będące aktualnie na etapie analiz w ramach badań klinicznych wczesnych faz. Duże nadzieję wiąże się z adoptywną immunoterapią CAR-T. Terapia CAR-T nie jest obecnie dostępna w naszym kraju.

Tutaj znajdziesz informacje o najważniejszych cząsteczkach i lekach stosowanych obecnie w immuno-onkologii: CZĄSTECZKI IMMUNOKOMPETENTNE

Jeśli szukasz szczegółowych informacji o nowatorskich terapiach w ramach badań wczesnych faz – zajrzyj na www.cancerresearch.org/cancer-immunotherapy/impacting-all-cancers

Powiązane materiały
gdzie leczyć czerniaka
Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć
grupa wsparcia Rak płuca
Aleksandra Wilk z grupy wsparcia „Rak płuca” na Facebook’u
koronawirus
Koronawirus (COVID-19) – informacje dla Pacjentów onkologicznych
test Foundation One
Onkologia precyzyjna – rak na celowniku