Home > Baza wiedzy > Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – informacje

Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – informacje

badania kliniczne immunoterapia raka w polsce

 

LECZENIE IMMUNOTERAPIĄ REFUNDOWANE W RAMACH NFZ

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, 1 lipca 2016 roku wszedł w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją dwie nowoczesne cząsteczki immunoonkologiczne w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych: niwolumab i pembrolizumab.

Procedura będzie dobywać się w ramach jednego programu lekowego i w ramach nowej grupy limitowej dla inhibitorów PD-1 „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”. Dotychczas polscy pacjenci mieli dostęp jedynie do programu lekowego z wykorzystaniem ipilimumabu. Rozszerzony program lekowy dotyczący immunoterapii 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych będzie realizowany w kilkunastu ośrodkach w Polsce ( zobacz listę ).

Zgodnie z aktualizacją listy refundacyjnej (obowiązuje od 1 maja 2018 roku) ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia, resort zdecydował o zmianach w schemacie refundowanego leczenia raka płuca, raka nerki oraz chłoniaka Hodgkina.

Polscy pacjenci zyskali dostęp do refundowanych programów lekowych obejmujących immunoterapię w zaawansowanym raku płuca (cząsteczki niwolumab i pembrolizumab), raku nerki (niwolumab) oraz chłoniaku Hodgkina (niwolumab). Leki immunokompetentne będę dostępne dla chorych spełniających określone kryteria w ramach programów lekowych.

Więcej na: https://immuno-onkologia.pl/majowa-refundacja-immunoterapii-pluca-nerki-chloniaka/

1 stycznia 2019 roku do refundacji w ramach programu lekowego trafiła cząsteczka atezolizumab. Immunoterapia wspomnianym lekiem będzie stosowana u chorych z zaawansowanym rakiem płuca (typ płaskonabłonkowy i niepłaskonabłonkowy) w II linii leczenia. Atezolizumab od 2019 roku otrzymają pacjenci spełniający kryteria zawarte w programie lekowym.

 

LISTA BADAŃ KLINICZNYCH W POLSCE DOTYCZĄCYCH IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW

Obecnie trwają zaawansowane badania kliniczne nad zastosowaniem różnych cząsteczek immunokompetentnych w wielu typach nowotworów. Polscy chorzy na raka mają dostęp do refundowanej immunoterapii w leczeniu zaawansowanego raka płuca, czerniaka, raka nerki i chłoniaka Hodgkina – po spełnieniu wymogów opisanych w ramach istniejących programów lekowych.

Szansą na poddanie się immunoterapii w innych – niż powyższe – wskazaniach lub za pomocą leków aktualnie nierefundowanych w Polsce jest udział w badaniach klinicznych. Odbywają się one zarówno w Polsce, jak i za granicą naszego kraju.

Gdzie szukać informacji o aktualnych badaniach klinicznych dotyczących immunoterapii? Dobrym pomysłem jest konsultacja z lekarzem prowadzącym leczenie – specjaliści mają zazwyczaj informacje o trwających rekrutacjach do badań. Po zapoznaniu się z historią choroby danego Pacjenta, ocenią również czy w danym przypadku jest możliwość i sens, aby rozważać udział w badaniu klinicznym i czy chory może odnieść z niego korzyść.

Część osób szuka otwartych badań na własną rękę. Największa, międzynarodowa wyszukiwarka badań klinicznych znajduje się na stronie https://clinicaltrials.gov

Informacje o wybranych badaniach dotyczących immunoterapii nowotworów oraz listę ośrodków, które prowadzą rekrutację znajdziesz również na: BADANIA KLINICZNE

 

INFORMACJE O CZĄSTECZKACH IMMUNOKOMPETENTNYCH

W ramach programów lekowych refundowanych przez NFZ dostępne są obecnie takie leki jak niwolumab, ipilimumab czy pembrolizumab.

Ocenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania podlega obecnie wiele innych cząsteczek stosowanych w leczeniu immunologicznym (np. atezolizumab czy durwalumab). Najprawdopodobniej trafią one niebawem do szerszej praktyki w leczeniu nowotworów.

W kolejce czekają również inne leki i terapie – będące aktualnie na etapie analiz w ramach badań klinicznych wczesnych faz. Duże nadzieję wiąże się z adoptywną immunoterapią CAR-T.

Tutaj znajdziesz informacje o najważniejszych cząsteczkach i lekach stosowanych obecnie w immuno-onkologii: CZĄSTECZKI IMMUNOKOMPETENTNE

Jeśli szukasz szczegółowych informacji o nowatorskich terapiach w ramach badań wczesnych faz – zajrzyj na www.cancerresearch.org/cancer-immunotherapy/impacting-all-cancers

 

Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – informacje; opracował Jarosław Gośliński z immuno-onkologia.pl

Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – informacje
4.8 (96%) 5 votes
Powiązane materiały
Poradnik video dla Pacjentów – immunoterapia nowotworów
skutki uboczne toksyczność immunoterapii
Toksyczność i skutki uboczne immunoterapii
wyszukiwarka study connect
Study Connect – wyszukiwarka badań klinicznych
lekarze eksperci immunoterapia
Polecani lekarze i eksperci z zakresu immunoterapii nowotworów