Home > Baza wiedzy > Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2019 rok

Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2019 rok

dostęp i refundacja immunoterapii

 

LECZENIE IMMUNOTERAPIĄ REFUNDOWANE W RAMACH NFZ

1 lipca 2016 roku wszedł w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych, w ramach którego objęto refundacją dwie cząsteczki immunoonkologiczne w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych: niwolumab i pembrolizumab. Procedura odbywa się w ramach jednego programu lekowego i w ramach nowej grupy limitowej dla inhibitorów PD-1 „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”. Dotychczas polscy pacjenci mieli dostęp jedynie do programu lekowego z wykorzystaniem ipilimumabu. Rozszerzony program lekowy dotyczący immunoterapii 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych jest realizowany w kilkunastu ośrodkach w Polsce.

Zgodnie z kolejną aktualizacją listy refundacyjnej (obowiązuje od 1 maja 2018 roku) ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia, resort zdecydował o zmianach w schemacie refundowanego leczenia raka płuca, raka nerki oraz chłoniaka Hodgkina. Polscy pacjenci zyskali dostęp do refundowanych programów lekowych obejmujących immunoterapię w zaawansowanym raku płuca (cząsteczki niwolumab i pembrolizumab), raku nerki (niwolumab) oraz chłoniaku Hodgkina (niwolumab). Leki immunokompetentne będę dostępne dla chorych spełniających określone kryteria w ramach programów lekowych.

1 stycznia 2019 roku do refundacji w ramach programu lekowego trafiła cząsteczka atezolizumab. Immunoterapia wspomnianym lekiem jest stosowana u chorych z zaawansowanym rakiem płuca (typ płaskonabłonkowy i niepłaskonabłonkowy) w II linii leczenia. Atezolizumab od 2019 roku otrzymują pacjenci spełniający kryteria zawarte w programie lekowym.

1 września 2019 roku polscy pacjenci spełniający kryteria programu lekowego zyskali dostęp do immunoterapii (niwolumab) w leczeniu zaawansowanych nowotworów regionu głowy i szyi.
 
zobacz: Na czym polega immunoterapia nowotworów
 

REFUNDACJA IMMUNOTERAPII W POLSCE

Poniżej lista ośrodków w których dostępne jest leczenie immunoterapią w ramach programów lekowych. Sprawdź które szpitale w Polsce stosują immunoterapię (PDF):
 
RAKA PŁUCA
 
CZERNIAK
 
RAK NERKI
 
CHŁONIAK HODGKINA
 

LISTA BADAŃ KLINICZNYCH W POLSCE DOTYCZĄCYCH IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW

Obecnie trwają zaawansowane badania kliniczne nad zastosowaniem różnych cząsteczek immunokompetentnych w wielu typach nowotworów. Polscy chorzy na raka mają dostęp do refundowanej immunoterapii w leczeniu zaawansowanego raka płuca, czerniaka, raka nerki i chłoniaka Hodgkina – po spełnieniu wymogów opisanych w ramach istniejących programów lekowych.

Szansą na poddanie się immunoterapii w innych – niż powyższe – wskazaniach lub za pomocą leków aktualnie nierefundowanych w Polsce jest udział w badaniach klinicznych. Odbywają się one zarówno w Polsce, jak i za granicą naszego kraju.

Gdzie szukać informacji o aktualnych badaniach klinicznych dotyczących immunoterapii? Dobrym pomysłem jest konsultacja z onkologiem prowadzącym leczenie – specjaliści mają zazwyczaj informacje o trwających rekrutacjach do badań. Po zapoznaniu się z historią choroby danego Pacjenta, lekarz oceni czy w danym przypadku jest możliwość i sens, aby rozważać udział w badaniu klinicznym i czy chory może odnieść z niego korzyść terapeutyczną.

Część osób szuka otwartych badań na własną rękę. Największa, międzynarodowa wyszukiwarka badań klinicznych znajduje się na stronie https://clinicaltrials.gov

Informacje o wybranych badaniach dotyczących immunoterapii nowotworów oraz listę ośrodków, które prowadzą rekrutację znajdziesz również w zakładce: BADANIA KLINICZNE
 

RATUNKOWY DOSTĘP DO TECHNOLOGII LEKOWYCH (RDTL)

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych to mechanizm finansowania leków w sytuacjach „ratunkowych”. Dla wielu pacjentów oznacza szansę na indywidualną refundację leczenia w ich jednostkowych chorobach.

W ramach mechanizmu RDTL szpital, w którym leczony jest dany Pacjent, ma możliwość zawnioskowania do Ministra Zdrowia o pokrycie kosztów leku zarejestrowanego, ale nieobjętego refundacją powszechną.

Zobacz więcej: JAK DZIAŁA PROCEDURA RDTL
 

DOSTĘP DO IMMUNOTERAPII RAKA W POLSCE – CZĄSTECZKI

W ramach programów lekowych refundowanych przez NFZ dostępne są obecnie takie leki jak niwolumab, ipilimumab, pembrolizumab oraz czy atezolizumab.

Ocenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania podlega jednak wiele innych cząsteczek stosowanych w leczeniu immunologicznym (np. durwalumab). Najprawdopodobniej trafią one w niedalekiej przyszłości do szerszej praktyki w leczeniu nowotworów.

W kolejce czekają również inne leki i terapie – będące aktualnie na etapie analiz w ramach badań klinicznych wczesnych faz. Duże nadzieję wiąże się z adoptywną immunoterapią CAR-T. Terapia CAR-T nie jest obecnie dostępna w naszym kraju.

Tutaj znajdziesz informacje o najważniejszych cząsteczkach i lekach stosowanych obecnie w immuno-onkologii: CZĄSTECZKI IMMUNOKOMPETENTNE
 
Jeśli szukasz szczegółowych informacji o nowatorskich terapiach w ramach badań wczesnych faz – zajrzyj na www.cancerresearch.org/cancer-immunotherapy/impacting-all-cancers
 

Powiązane materiały
immunoterapia guza mózgu glejaka
Immunoterapia złośliwych guzów mózgu – trwają badania
Przeciwciała anty-PD-1 i anty-PD-L1 w skojarzeniu z chemioterapią w terapii zaawansowanego NDRP
immunoterapia raka
Na czym polega immunoterapia raka?
Nowotwory nerek bez tajemnic – spotkanie edukacyjne