Home > Baza wiedzy > Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii

Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii

immunoterapia czerniaka dzieci

Decyzją Ministra Zdrowia, zgodnie z informacjami zawartymi w Obwieszczeniu z dnia 18 marca 2024 roku, od 1 kwietnia modyfikacji ulega program lekowy dla chorych z czerniakiem. Zmiany dotyczą m.in. refundacji nowego leczenia – skojarzenia niwolumabu i relatlimabu – u dzieci od 12. roku życia i dorosłych z zaawansowaną postacią tej choroby. To pierwsza nowoczesna terapia refundowana w tym wskazaniu u osób poniżej 18. roku życia.

Dzieci od 12. roku życia chorujące na czerniaka z dostępem do refundowanej immunoterapii

Polacy chorują na czerniaka znacznie rzadziej niż inni Europejczycy, ale częściej z jego powodu umierają. Statystyki mówią, że wskaźnik ten jest aż o 20% wyższy. Chociaż czerniak należy do nowotworów złośliwych o wysokim odsetku wyleczeń, niestety wciąż u dużej części pacjentów diagnoza stawiana jest w zaawansowanym stadium choroby, co wpływa na pogorszenie rokowań pacjentów i zwiększenie ryzyka nawrotu choroby.

Na czerniaka zachorować może każdy, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i regularna kontrola znamion i pieprzyków występujących na skórze i błonach śluzowych. Eksperci wskazują, że z roku na rok obserwowany jest wzrost liczby zachorowań u dzieci i młodych dorosłych, a znaczący wzrost chorych w Polsce wskazuje, że powoli stajemy się populacją o podwyższonym ryzyku zachorowania na czerniaka

Leczenie czerniaka na światowym poziomie

Nawet w momencie, gdy zmiana jest zbyt rozległa lub występują przerzuty odległe i nie ma możliwości przeprowadzenia skutecznego leczenia chirurgicznego, dzięki rewolucyjnym zmianom w dostępie do leczenia czerniaka możliwe jest uzyskanie wieloletnich przeżyć. W Polsce 5 lat od postawienia diagnozy zaawansowanego czerniaka przeżywa dziś 40% chorych, co związane jest z możliwością stosowania refundowanego leczenia celowanego i immunoterapii.

Od 1 kwietnia program lekowy B.59 „LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH (ICD-10: C43)” ulega poszerzeniu o kolejną opcję – pierwsze połączenie dwóch inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych – skojarzenie przeciwciała anty-PD-1 (niwolumabu) oraz przeciwciała anty-LAG-3 (relatlimabu).

Skojarzenie niwolumabu i relatlimabu powoduje zwiększoną aktywację limfocytów T w porównaniu z aktywnością każdego z tych przeciwciał osobno. Blokada LAG-3 potęguje przeciwnowotworowe działanie blokady PD-1, hamując wzrost guza i sprzyjając jego regresji. Leczenie niwolumabem i relatlimabem może być wdrożone u pacjentów z czerniakiem w stopniu zaawansowania III lub IV i z ekspresją PD-L1 < 1%. Co ważne, jest to pierwsza terapia możliwa do zastosowania u dzieci od 12. roku życia.

– Dostępne do tej pory leczenie czerniaka w ramach programu lekowego nie obejmowało dzieci, więc uwzględnienie tej grupy w zapisach bardzo nas cieszy – szczególnie biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zachorowań na czerniaki u młodszych pacjentów. Jest to też pozytywna zmiana dla dorosłych – badania wskazują, że stosowanie skojarzenia niwolumabu i relatlimabu wiąże się też z mniejszym spektrum działań niepożądanych, co oznacza następną skuteczną i bezpieczną terapię dla pacjentów chorujących na rozsianego czerniaka – komentuje Kamil Dolecki, Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: NOWOTWORY SKÓRY

Powiązane materiały
termedia immunoterapia
FDA: terapia komórkami limfocytowymi u chorych na czerniaka
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
termedia immunoterapia
Pierwsza szczepionka mRNA przeciwko czerniakowi coraz bliżej?