Home > Baza wiedzy > Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii

Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii

immunoterapia czerniaka dzieci

Decyzją Ministra Zdrowia, zgodnie z informacjami zawartymi w Obwieszczeniu z dnia 18 marca 2024 roku, od 1 kwietnia modyfikacji ulega program lekowy dla chorych z czerniakiem. Zmiany dotyczą m.in. refundacji nowego leczenia – skojarzenia niwolumabu i relatlimabu – u dzieci od 12. roku życia i dorosłych z zaawansowaną postacią tej choroby. To pierwsza nowoczesna terapia refundowana w tym wskazaniu u osób poniżej 18. roku życia.

Dzieci od 12. roku życia chorujące na czerniaka z dostępem do refundowanej immunoterapii

Polacy chorują na czerniaka znacznie rzadziej niż inni Europejczycy, ale częściej z jego powodu umierają. Statystyki mówią, że wskaźnik ten jest aż o 20% wyższy. Chociaż czerniak należy do nowotworów złośliwych o wysokim odsetku wyleczeń, niestety wciąż u dużej części pacjentów diagnoza stawiana jest w zaawansowanym stadium choroby, co wpływa na pogorszenie rokowań pacjentów i zwiększenie ryzyka nawrotu choroby.

Na czerniaka zachorować może każdy, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i regularna kontrola znamion i pieprzyków występujących na skórze i błonach śluzowych. Eksperci wskazują, że z roku na rok obserwowany jest wzrost liczby zachorowań u dzieci i młodych dorosłych, a znaczący wzrost chorych w Polsce wskazuje, że powoli stajemy się populacją o podwyższonym ryzyku zachorowania na czerniaka

Leczenie czerniaka na światowym poziomie

Nawet w momencie, gdy zmiana jest zbyt rozległa lub występują przerzuty odległe i nie ma możliwości przeprowadzenia skutecznego leczenia chirurgicznego, dzięki rewolucyjnym zmianom w dostępie do leczenia czerniaka możliwe jest uzyskanie wieloletnich przeżyć. W Polsce 5 lat od postawienia diagnozy zaawansowanego czerniaka przeżywa dziś 40% chorych, co związane jest z możliwością stosowania refundowanego leczenia celowanego i immunoterapii.

Od 1 kwietnia program lekowy B.59 „LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH (ICD-10: C43)” ulega poszerzeniu o kolejną opcję – pierwsze połączenie dwóch inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych – skojarzenie przeciwciała anty-PD-1 (niwolumabu) oraz przeciwciała anty-LAG-3 (relatlimabu).

Skojarzenie niwolumabu i relatlimabu powoduje zwiększoną aktywację limfocytów T w porównaniu z aktywnością każdego z tych przeciwciał osobno. Blokada LAG-3 potęguje przeciwnowotworowe działanie blokady PD-1, hamując wzrost guza i sprzyjając jego regresji. Leczenie niwolumabem i relatlimabem może być wdrożone u pacjentów z czerniakiem w stopniu zaawansowania III lub IV i z ekspresją PD-L1 < 1%. Co ważne, jest to pierwsza terapia możliwa do zastosowania u dzieci od 12. roku życia.

– Dostępne do tej pory leczenie czerniaka w ramach programu lekowego nie obejmowało dzieci, więc uwzględnienie tej grupy w zapisach bardzo nas cieszy – szczególnie biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zachorowań na czerniaki u młodszych pacjentów. Jest to też pozytywna zmiana dla dorosłych – badania wskazują, że stosowanie skojarzenia niwolumabu i relatlimabu wiąże się też z mniejszym spektrum działań niepożądanych, co oznacza następną skuteczną i bezpieczną terapię dla pacjentów chorujących na rozsianego czerniaka – komentuje Kamil Dolecki, Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: NOWOTWORY SKÓRY

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia