Home > Baza wiedzy > MZ: refundacja immunoterapii w raku żołądka i przełyku

MZ: refundacja immunoterapii w raku żołądka i przełyku

Refundacja immunoterapii raka żołądka i przełyku

Najnowsze Obwieszczenie Ministra Zdrowia przynosi informację o refundacji immunoterapii w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego. To kolejne z terapii wskazanych przez PTOK jako tzw. priorytety refundacyjne 2023 roku, które od września zostaną bezpłatnie udostępnione chorym z rakiem żołądka i przełyku w ramach programu lekowego.

Immunoterapia raka to strategia leczenia nowotworów, która polega na pobudzeniu naturalnych zdolności układu immunologicznego do aktywacji mechanizmów obronności przeciwnowotworowej

Rak żołądka i rak przełyku

Niespecyficzność objawów i brak czujności onkologicznej – to część z przyczyn, dla których większość przypadków nowotworów przewodu pokarmowego diagnozowana jest w zaawansowanym stadium, z obecnością przerzutów lokoregionalnych lub odległych. Wpływa to bardzo niekorzystnie na rokowania pacjentów: zagregowane wskaźniki 5-letniego przeżycia wynoszą jedynie 33% dla raka żołądka oraz 22% dla raka przełyku. Statystyki te są jeszcze niższe w przypadku osób, u których choroba dała już przerzuty do innych narządów.

Podobnie jak w przypadku innych nowotworów złośliwych układu pokarmowego, przyczyny ich rozwoju nie są do końca poznane. Można jednak wskazać szereg czynników środowiskowych czy związanych ze stylem życia, które zwiększają ryzyko rozwoju raka żołądka i przełyku. Należą do nich m.in. palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, dieta uboga w zdrowe produkty, a obfitująca w wędzone i konserwowane.

ZOBACZ WIĘCEJ: NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO

Refundacja immunoterapii w leczeniu raka żołądka i raka przełyku

Umożliwienie pacjentom onkologicznym dostępu do nowoczesnego leczenia zalecanego w wytycznych praktyki klinicznej poprzez sprawne wprowadzanie do programów lekowych immunoterapii, terapii celowanych i leków łączących różne mechanizmy działania (np. koniugaty), było jedną z rekomendacji zmian wskazanych przez autorów raportu z marca b.r., zainicjowanego przez Fundację EuropaColon Polska i Fundację Onkologiczną Nadzieja „Aktualna sytuacja pacjentów z nowotworami układu pokarmowego w Polsce”. Chodzi zarówno o terapie stosowane w leczeniu uzupełniającym po operacji chirurgicznej, jak i te o udowodnionej skuteczności stosowania u chorych z bardziej zaawansowanym stadium choroby.

Aktualny do końca tego miesiąca program lekowy B.58, pozwalający na nowoczesne leczenie chorych z rakiem przełyku i żołądka, doczekał się poszerzenia o kolejne wskazania dla immunoterapii. W imieniu podopiecznych Fundacji i swoim po raz kolejny dziękuję za przychylność Ministra Macieja Miłkowskiego, chęć dyskusji i ciągłego polepszania opieki onkologicznej w Polsce – komentuje najnowsze obwieszczenie Joanna Konarzewska-Król, Dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja.

Dotychczas chorzy z zaawansowanym rakiem żołądka mogli być leczeni terapiami z katalogu chemioterapii oraz w ramach programu lekowego, który pozwalał jedynie na zastosowanie ramucyrumabu w skojarzeniu z chemioterapią.

Od września program ulegnie poszerzeniu o skojarzenie immunoterapii z chemioterapią u dorosłych pacjentów z HER2 ujemnym, zaawansowanym lub z przerzutowym gruczolakorakiem żołądka, połączenia żołądkowo-przełykowego lub przełyku, u których łączny wynik pozytywny (CPS) z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 5.

Wrześniowa lista refundacyjna to także dostęp do leczenia uzupełniającego raka przełyku i połączenia żołądkowo-przełykowego niwolumabem. Z terapii będą mogli skorzystać pacjenci z chorobą resztkową, po wcześniejszej chemioradioterapii neoadjuwantowej. Niwolumab to pierwsza terapia adjuwantowa zapewniająca istotną statystycznie i klinicznie znaczącą poprawę w zakresie przeżycia wolnego od choroby.

Poszerzeniu ulegnie również lista terapii stosowanych w pierwszej linii leczenia raka przełyku – chodzi o skojarzenie niwolumabu z chemioterapią oraz inhibitora punktów kontrolnych z przeciwciałem monoklonalnym anty-CTLA-4. Wskazane leczenie będzie możliwe do wdrożenia u dorosłych pacjentów z zaawansowanym, nieoperacyjnym, nawrotowym lub z przerzutami płaskonabłonkowymi rakiem przełyku, z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥ 1%.

Udostępnienie immunoterapii w ramach refundacji chorym na raka żołądka, przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego to coś, na co czekaliśmy od miesięcy. To musiało się wydarzyć, tym bardziej, że niwolumab jest jednym z 10 leków, które zostały wytypowane przez członków Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej jako tzw. priorytet refundacyjny tego roku. To kolejna lista refundacyjna, która zmienia perspektywy naszych chorych – podkreśla Iga Rawicka, Prezes Fundacji EuropaColon Polska.

Kolejne badania kliniczne dla immunoterapii czy terapii celowanych pokazują coraz lepsze wyniki leczenia chorych z nowotworami przewodu pokarmowego, nawet w zaawansowanych stadiach choroby. Każda nowo wprowadzona do refundacji terapia to możliwość zapewnienia jeszcze lepszej opieki naszym pacjentom – komentuje dr n. med. Paweł Potocki, onkolog kliniczny w Oddziale Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

I dodaje:

– Należy podkreślić jednak, że leczenie nowotworów przewodu pokarmowego wymaga kompleksowego podejścia oraz sprawnej, wysokiej jakości diagnostyki molekularnej i genetycznej – bez tego nie możemy mówić o optymalnej opiece.

Stosowanie cząsteczek immunokompetentnych jest już standardem w terapii wielu nowotworów takich jak m.in. czerniak, rak płuca, rak nerki, rak jelita grubego czy nowotwory głowy i szyi. W wielu przypadkach u chorych otrzymujących immunoterapię obserwuje się wieloletnie przeżycia. Nowotwory układu pokarmowego stanowią kolejne wskazanie, w którym zastosowanie znalazła immunoterapia.

ZOBACZ WIECEJ: IMMUNOTERAPIA W PRAKTYCE – WSKAZANIA

Powiązane materiały
immunoterapia rak żołądka
Dr Maciej Kawecki: dostosowujemy praktykę do standardów europejskich
rak żołądka
Rak żołądka – nowoczesne metody leczenia nowotworu
agencja technologii badań medycznych
Prezes AOTMiT na „TAK” dla zmian w programie lekowym B.58
Nowotwory pokarmowe w Polsce
Sytuacja pacjentów z nowotworami pokarmowymi w Polsce