Home > Baza wiedzy > KE: terapia ide-cel w leczeniu nawrotowego szpiczaka plazmocytowego

KE: terapia ide-cel w leczeniu nawrotowego szpiczaka plazmocytowego

terapia ide-cel

Komisja Europejska zarejestrowała lek idecabtagene vicleucel (ide-cel) we wskazaniu do leczenia dorosłych pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem plazmocytowym poddanych wcześniej co najmniej dwóm liniom leczenia, w tym z zastosowaniem leku immunomodulującego (IMiD), inhibitora proteasomu (PI) i przeciwciała monoklonalnego anty-CD38, u których wystąpiła progresja choroby podczas ostatniej terapii.

Ide-cel jest pierwszą immunoterapią z zastosowaniem limfocytów T z chimerycznym receptorem antygenowym (CAR) zarejestrowaną w Unii Europejskiej do stosowania w początkowych liniach terapii nawrotowego i opornego szpiczaka plazmocytowego.

Lek Ide-cel w terapii szpiczaka plazmocytowego

Obowiązujący paradygmat leczenia szpiczaka plazmocytowego obejmuje leki immunomodulujące, inhibitory proteasomów oraz przeciwciała monoklonalne anty‑CD38, jednak u wielu pacjentów dochodzi do nawrotu choroby i/lub rozwija się oporność na leki z tych klas terapeutycznych. Upowszechnienie się stosowania trzech głównych klas leków w schematach skojarzonych sprawia, że większa liczba pacjentów została już nimi przeleczona na wcześniejszym etapie leczenia.

Obecnie nie ma ustalonego leczenia standardowego pacjentów z nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczakiem plazmocytowym po zastosowaniu wspomnianych trzech grup leków, zaś mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby wynosi od trzech do pięciu miesięcy.

Idecabtagene vicleucel (ide-cel) wykazał przewagę w porównaniu do standardowych schematów w badaniu 3. fazy KarMMa-3, zapewniając zmniejszenie ryzyka progresji choroby i śmierci o 51% przy dobrze opisanym profilu bezpieczeństwa, obejmującym głównie łagodne i przemijające przypadki zespołu uwalniania cytokin i neurotoksyczności

Ide-cel – innowacyjna terapia Car-T

Ide-cel stanowi terapię CAR-T, która rozpoznaje i wiąże antygen dojrzewania limfocytów B (BCMA) na powierzchni komórek szpiczaka plazmocytowego, co prowadzi do proliferacji limfocytów T, wydzielania cytokin, a w konsekwencji do cytolitycznej eliminacji komórek wykazujących ekspresję BCMA.

Terapia ide-cel jest pierwszą w swojej klasie immunoterapią CAR-T skierowaną przeciw antygenowi dojrzewania limfocytów BCMA, zarejestrowaną przez FDA we wskazaniu do leczenia dorosłych pacjentów z oporną na leczenie lub nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego, u których zastosowano cztery lub więcej liniie terapii, w tym z zastosowaniem leku immunomodulującego, inhibitora proteasomów i przeciwciała monoklonalnego anty–CD38.

Rozszerzona rejestracja ide-cel obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: BAZA WIEDZY O TERAPIACH CAR-T

Powiązane materiały
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T
terapia liso-cel
KE: Rejestracja CAR-T w leczeniu chłoniaka z dużych komórek B
refundacja terapii CAR-T
Refundacja terapii CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek B
Abecma
Abecma (idecabtagene vicleucel) w leczeniu szpiczaka mnogiego