Home > Baza wiedzy > Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań

Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań

powikłania immunologiczne

Immunoterapia inhibitorami punktów kontrolnych jest względnie nową formą leczenia onkologicznego, stosowaną z powodzeniem w wielu nowotworach. Leki te są z reguły dobrze tolerowane, jednak czasem mogą im towarzyszyć niebezpieczne dla życia zdarzenia niepożądane, wymagające przerwania leczenia i zastosowania leczenia immunosupresyjnego.

W obejmującym 803 pacjentów badaniu opublikowanym w JAMA Network Open sprawdzono związek pomiędzy immunologicznymi powikłaniami leczenia inhibitorami punktów kontrolnych a całkowitym czasem przeżycia chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Zauważono, że wystąpienie powikłań o podłożu immunologicznym wymagające opóźnienia lub zaprzestania leczenia i zastosowania kortykosteroidów wiązało się z wydłużeniem mediany całkowitego czasu przeżycia (23,7 vs 9,8 miesiąca).

Zależność ta występowała również u chorych wymagających hospitalizacji z powodu ciężkich zdarzeń niepożądanych o podłożu immunologicznym.

źródło: jamanetwork.com/journals, PLWzR

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA

SPRAWDŹ: IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA

Powiązane materiały
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T