Home > Centrum prasowe > Międzynarodowe konferencje poświęcone immunoterapii

Międzynarodowe konferencje poświęcone immunoterapii

konferencje dotyczące immunoterapii 2018

Instytut Badań nad Rakiem (CRI), Stowarzyszenie Immunoterapii Raka (CIMT), Europejska Akademia Immunologii Nowotworów (EATI) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem (AACR)zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej immunoterapii nowotworów, która odbędzie się w dniach 6-9 września 2017 roku w Mainz w Niemczech.

Wydarzenie poświęcone będzie różnym zagadnieniom dotyczącym immunologii i immunoterapii nowotworów – neoantygenom i szczepionkom, nowym mechanizmom immunosupresji i unikania odpowiedzi immunologicznej przez nowotwór, biomarkerom, mikrobiomom, wirusom onkolitycznym, nowym terapiom celującym w punkty kontrolne odpowiedzi immunologicznej i mikrośrodowisku guza.

www.cancerimmunotherapyconference.org


 

W dniach 31 października – 2 listopada 2017 roku w Bazylei w Szwajcarii odbędzie się Światowy Kongres Immunoterapii. To prestiżowe wydarzenie skupiające ekspertów z firm farmaceutycznych zajmujących się immunoterapią.

W programie kongresu panele poświęcone inhibitorom punktów kontrolnych odpowiedzi immunologicznej oraz innym terapeutycznym przeciwciałom monoklonalnym, terapii komórkowej, w tym również limfocytom CAR T.

Więcej informacji o rejestracji można znaleźć na stronie wydarzenia www.terrapinn.com/conference/world-immunotherapy-congress/


 

W dniach 23-27 marca 2018 roku w Montrealu (Kanada) odbędzie się konferencja dotycząca terapii kombinowanych w immunoterapii nowotworów. Kluczowe sesje będą poświęcone: leczeniu kombinowanemu (skojarzonemu) z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych odpowiedzi immunologicznej używanych w leczeniu nowotworów, immunoterapii kombinowanej (skojarzonej) w leczeniu nowotworu trzustki.

Ponadto, podczas wydarzenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak: modele przedkliniczne immunoterapii kombinowanej, włączenie inhibitorów punktów kontrolnych do standardowych schematów chemioterapii i radioterapii, kombinacje terapeutyczne łączące szczepionki, wirusy onkolityczne i terapie komórkowe.

Link do strony: www.keystonesymposia.org/

 

Międzynarodowe konferencje poświęcone immunoterapii, źródło: www.stream.wum.edu.pl

Powiązane materiały
esmo 2020 kongres
Wirtualny kongres ESMO 2020 – doniesienia
medicalpress
Webinar: “Pacjent z rakiem płuca w dobie pandemii”
Virtual Medical Masterclass webinar
Virtual Medical Masterclass – webinar PZWL o raku piersi
immunoterapia COVID-19
Virtual Meeting: Immunoterapia a COVID-19