Home > Baza wiedzy > Niwolumab z ipilimumabem skuteczny w leczeniu NDRP

Niwolumab z ipilimumabem skuteczny w leczeniu NDRP

termedia immunoterapia

Niwolumab z ipilimumabem istotnie statystycznie wydłużał czas przeżycia bez progresji choroby u pacjentów z dużym obciążeniem mutacją guza (≥10 mut/Mb) i OS u pacjentów z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥1% w porównaniu z chemoterapią – czytamy w artykule redaktor Moniki Stelmach na łamach portalu termedia.pl.

Długotrwała skuteczność niwolumabu z ipilimumabem w NDRP CheckMate 227 jest randomizowanym, otwartym badaniem III fazy, w którym porównano niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem lub schematy oparte na niwolumabie z chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu chorych na przerzutowego NDRP.

Badanie CheckMate 227 w części pierwszej osiągnęło oba niezależne pierwszorzędowe punkty końcowe: niwolumab z ipilimumabem statystycznie istotnie wydłużał czas przeżycia bez progresji choroby u pacjentów z dużym obciążeniem mutacją guza (≥10 mut/Mb) i OS u pacjentów z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥1% w porównaniu z chemoterapią. We wcześniej zaplanowanej analizie opisowej również wykazano wydłużenie OS u pacjentów z ekspresją PD-L1 <1%.

Cały artykuł dostępny jest na stronie termedia.pl.

Redaktor: Monika Stelmach
Źródło: Katarzyna Stencel, Journal of Clinical Oncology, DOI: 10.1200/JCO.22.01503

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia