Home > Baza wiedzy > Niwolumab z ipilimumabem skuteczny w leczeniu NDRP

Niwolumab z ipilimumabem skuteczny w leczeniu NDRP

Termedia immunoterapia

Niwolumab z ipilimumabem istotnie statystycznie wydłużał czas przeżycia bez progresji choroby u pacjentów z dużym obciążeniem mutacją guza (≥10 mut/Mb) i OS u pacjentów z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥1% w porównaniu z chemoterapią – czytamy w artykule redaktor Moniki Stelmach na łamach portalu termedia.pl.

Długotrwała skuteczność niwolumabu z ipilimumabem w NDRP CheckMate 227 jest randomizowanym, otwartym badaniem III fazy, w którym porównano niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem lub schematy oparte na niwolumabie z chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu chorych na przerzutowego NDRP.

Badanie CheckMate 227 w części pierwszej osiągnęło oba niezależne pierwszorzędowe punkty końcowe: niwolumab z ipilimumabem statystycznie istotnie wydłużał czas przeżycia bez progresji choroby u pacjentów z dużym obciążeniem mutacją guza (≥10 mut/Mb) i OS u pacjentów z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥1% w porównaniu z chemoterapią. We wcześniej zaplanowanej analizie opisowej również wykazano wydłużenie OS u pacjentów z ekspresją PD-L1 <1%.

Cały artykuł dostępny jest na stronie termedia.pl.

Redaktor: Monika Stelmach
Źródło: Katarzyna Stencel, Journal of Clinical Oncology, DOI: 10.1200/JCO.22.01503

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Powiązane materiały
Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce
Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce
agencja technologii badań medycznych
Prezes AOTMiT na „TAK” dla zmian w programie lekowym B.58
dr Michał Seweryn
Polak w zespole, który pracuje nad innowacyjną metodą walki z rakiem
refundacja podwójnej immunoterapii raka jelita
Podwójna immunoterapia refundowana dla pacjentów z rakiem jelita grubego