Home > Centrum prasowe > Program lekowy z immunoterapią dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi postulatem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii

Program lekowy z immunoterapią dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi postulatem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii

Parlamentarny Zespól ds. Onkologii

18 lipca 2019 roku odbyło się Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii pod przewodnictwem posła Marka Hoka na temat „Nowotwory głowy i szyi – nadzieje i wyzwania”. W spotkaniu wzięli udział specjaliści w dziedzinie nowotworów głowy i szyi, jak prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki z Centrum Onkologii-Instytutu M. Curie-Skłodowskiej w Warszawie i dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Curie-Skłodowskiej w Gliwicach, przedstawiciele organizacji pacjenckich oraz lekarze mający codzienny kontakt z pacjentami onkologicznymi.

Uczestnicy dyskutowali o najważniejszych problemach pacjentów z nowotworami głowy i szyi oraz wyzwaniach, przed jakimi stoi polska ochrona zdrowia w kontekście leczenia tych chorych.

70 proc. przypadków w chwili rozpoznania to nowotwory o znacznym zaawansowaniu. Chorzy ci wymagają agresywnego leczenia skutkującego gorszą jakością życia i niższą przeżywalnością – powiedział prof. Andrzej Kawecki. Tymczasem chorych tych można już leczyć immunoterapią, która wciąż pozostaje nierefundowana w Polsce, a więc de facto niedostępna dla pacjentów.

Goście spotkania poddali w wątpliwość funkcjonowanie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych będącego tymczasowym rozwiązaniem do momentu utworzenia programu lekowego z immunoterapią.

Mój pacjent otrzymał zgodę AOTMiTu na immunoterapię, nie dożył jednak leczenia – powiedziała dr n. med. Izabela Łasińska, która jako pierwsza w Polsce wypisała wniosek RDTL dla pacjenta z nowotworem głowy i szyi.

Elżbieta Kozik, która reprezentowała Polskie Amazonki Ruch Społeczny i kampanię „Rób to z głową” o nowotworach głowy i szyi, podkreśliła natomiast, że zastąpienie RDTL programem lekowym jest konieczne, ponieważ program lekowy nie tylko przyspieszy wdrożenie leczenia, ale będzie też korzystniejszy finansowo dla Ministerstwa Zdrowia.

Z uczestnikami spotkania zgodziła się również przedstawicielka AOTMiT, Joanna Parkitna, która stwierdziła, że potrzeba włączenia immunoterapii do koszyka świadczeń jest wyraźnie widoczna.

Dominika Kozłowska-Wojnar opowiedziała natomiast o rehabilitacji pacjentów po leczeniu nowotworów głowy i szyi, podkreślając trud z jakimi zmagają się pacjenci w drodze powrotu do zdrowia.

Pacjenci po leczeniu są na ogół mocno okaleczeni i borykają się z szeregiem różnych problemów. Chcemy by dzięki naszej pracy mogli poczuć jakikolwiek smak, by mogli wrócić do pracy – powiedziała.

Lek. Piotr Machczyński oraz Hanna Przydatek przedstawili założenia i efekty kampanii edukacyjnej „Make Sense” oraz Ogólnopolskiego Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, które mają polepszyć zgłaszalność pacjentów na badania oraz podnieść świadomość na temat tych nowotworów.

Uczestnicy spotkania wystosowali ważne postulaty. Wspólnie uznali, że potrzebna jest wcześniejsza wykrywalność nowotworów głowy i szyi, szkolenia stomatologów i lekarzy POZ w celu poprawy wykrywalności, urealnienie wyceny procedur, zapewnienie szczepień przeciw HPV dla dziewczynek i chłopców oraz wsparcie Ministerstwa Zdrowia
w promocji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi i kampanii społecznych.

Konieczne jest również zagwarantowanie pacjentom leczenia prowadzonego przez doświadczone zespoły interdyscyplinarne i dostęp do immunoterapii (niwolumabu) w ramach programu lekowego.

Potrzeba dostępu do immunoterapii została szczególnie podkreślona przez organizacje pacjentów, dla których leczenie zgodne ze standardami europejskimi jest priorytetem.

 

źródło: informacja prasowa

Powiązane materiały
gdzie leczyć czerniaka
Lista ośrodków i szpitali stosujących immunoterapię
koordynator onkologiczny
Koordynator onkologiczny – teoria i praktyka
leczenie skojarzone w onkologii
Terapie skojarzone i określone w czasie – leczenie przyszłości?
krajowa sieć onkologiczna
Krajowa Sieć Onkologiczna – nowa organizacja opieki onkologicznej