Home > Video > Podstawy immuno-onkologii – prof. Cezary Szczylik

Podstawy immuno-onkologii – prof. Cezary Szczylik

 

Rozwój wiedzy na temat układu odpornościowego pozwala na lepsze zrozumienie jego roli w zwalczaniu pewnych rodzajów nowotworów. W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny rozwój nowej dziedziny leczenia raka jaką jest immuno-onkologia.
Stosuje się w jej ramach leki, których główny mechanizm działania polega na bezpośrednim oddziaływaniu na układ odpornościowy organizmu w celu zwalczenia choroby nowotworowej.

Podstawy immuno-onkologii przedstawia prof. Cezary Szczylik,
Materiał z konferencji Onkologia 2015, zorganizowanej przez Fundację im. dr Macieja Hilgiera w Warszawie.

Podstawy immuno-onkologii – prof. Cezary Szczylik
4 głosy, średnia: 4.00 (wynik: 81%)
Powiązane materiały
Okiem eksperta: Postęp w terapii raka płuca 2017/2018
Leki immunokompetentne w leczeniu chorych na raka płuca – prof. Rodryg Ramlau
Immunoterapia zaawansowanego czerniaka – prof. Piotr Rutkowski
Przegląd prasy i aktualnych publikacji poświęconych immunoterapii nowotworów