Home > Baza wiedzy > Prof. Piotr Rutkowski: brak nowoczesnych terapii w leczeniu adjuwantowym czerniaka

Prof. Piotr Rutkowski: brak nowoczesnych terapii w leczeniu adjuwantowym czerniaka

I Wiosenna Akademia Immuno-Onkologiczna dla Dziennikarzy

Uwagi do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 roku.

W imieniu Akademii Czernika, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zgłaszam brak obecności nowoczesnych terapii w leczeniu adjuwantowym dla pacjentów chorujących na czerniaka w projekcie Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 roku.

Prezentowane na największych kongresach medycznych badania jednoznacznie potwierdzają skuteczność immunoterapii: niwolumabu oraz pembrolizumabu, stosowanego po leczeniu chirurgicznym u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych oraz przerzutami odległymi, z wysokim ryzykiem wznowy miejscowej. Immunoterapia powoduje wyleczenie dodatkowo około 20 procent chorych.  Podobne efekty terapeutyczne można uzyskać stosując terapie celowane – dabrafenib w skojarzeniu z trametynibem u pacjentów z obecnością mutacji BRAF V600, z przerzutami do węzłów chłonnych.

Sądząc po liczbie indywidualnie wydanych zgód na leczenie pacjentów tymi lekami w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL), również Minister Zdrowia oraz Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji są zgodni, co do zasadności objęcia: niwolumabu, pembrolizumabu, dabrafenibu z trametynibem – refundacją.

Kompletnie nie rozumiejąc, dlaczego leczenie adjuwantowe dla tej grupy pacjentów znowu nie zostało uwzględnione w projekcie, ponownie zgłaszamy brak obecności niwolumabu, pembrolizumabu, dabrafenibu z trametynibem w leczeniu adjuwantowym na wykazie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 r. Liczymy na uzupełnienie listy o powyższe terapie.

W imieniu Akademii Czerniaka,

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

ZOBACZ WIĘCEJ: LECZENIE CZERNIAKA

Powiązane materiały
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
termedia immunoterapia
FDA: terapia komórkami limfocytowymi u chorych na czerniaka
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom