Home > Baza wiedzy > Prof. Piotr Rutkowski: brak nowoczesnych terapii w leczeniu adjuwantowym czerniaka

Prof. Piotr Rutkowski: brak nowoczesnych terapii w leczeniu adjuwantowym czerniaka

I Wiosenna Akademia Immuno-Onkologiczna dla Dziennikarzy

Uwagi do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 roku.

W imieniu Akademii Czernika, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zgłaszam brak obecności nowoczesnych terapii w leczeniu adjuwantowym dla pacjentów chorujących na czerniaka w projekcie Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 roku.

Prezentowane na największych kongresach medycznych badania jednoznacznie potwierdzają skuteczność immunoterapii: niwolumabu oraz pembrolizumabu, stosowanego po leczeniu chirurgicznym u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych oraz przerzutami odległymi, z wysokim ryzykiem wznowy miejscowej. Immunoterapia powoduje wyleczenie dodatkowo około 20 procent chorych.  Podobne efekty terapeutyczne można uzyskać stosując terapie celowane – dabrafenib w skojarzeniu z trametynibem u pacjentów z obecnością mutacji BRAF V600, z przerzutami do węzłów chłonnych.

Sądząc po liczbie indywidualnie wydanych zgód na leczenie pacjentów tymi lekami w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL), również Minister Zdrowia oraz Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji są zgodni, co do zasadności objęcia: niwolumabu, pembrolizumabu, dabrafenibu z trametynibem – refundacją.

Kompletnie nie rozumiejąc, dlaczego leczenie adjuwantowe dla tej grupy pacjentów znowu nie zostało uwzględnione w projekcie, ponownie zgłaszamy brak obecności niwolumabu, pembrolizumabu, dabrafenibu z trametynibem w leczeniu adjuwantowym na wykazie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 r. Liczymy na uzupełnienie listy o powyższe terapie.

W imieniu Akademii Czerniaka,

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

ZOBACZ WIĘCEJ: LECZENIE CZERNIAKA

Powiązane materiały
tydzień świadomości czerniaka
Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne
książka immunologia przełomowa terapia
Książka „Przełomowa terapia. Immunologia kontra nowotwory”
refundacja niwolumabu
Leczenie adjuwantowe czerniaka na styczniowej liście refundacyjnej
terapia CAR-T w Polsce
Terapia CAR-T: dostęp, doświadczenia i perspektywy na rynku polskim