Home > Centrum prasowe > Spółka OncoArendi Therapeutics planuje rozwój w obszarze immuno-onkologii

Spółka OncoArendi Therapeutics planuje rozwój w obszarze immuno-onkologii

OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji m.in. nowych leków nowotworowych, planuje rozwój w obszarze immuno-onkologii.

Spółka OncoArendi prowadzi obecnie badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych. Pierwszy to choroby o podłożu zapalnym, prowadzące do nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego.

Drugim obszarem zainteresowań spółki jest onkologia. OncoArendi pracuje nad rozwojem nowej immunoterapii przeciwnowotworowej, która obecnie stanowi obszar terapeutyczny o największym potencjale rynkowym.

Najbardziej zaawansowana cząsteczka to OATD-02, z grupy inhibitorów arginazy, które mają na celu zwiększenie skuteczności innych leków stosowanych w leczeniu pacjentów z nowotworami jelita grubego, płuca, skóry oraz u chorych z nowotworami mózgu. Znajduje się ona obecnie na etapie rozwoju przedklinicznego.

OATD-02 jest cząsteczką chemiczną blokującą enzymy, które hamują naturalną zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania nowotworu. Wyniki badań z wykorzystaniem zwierzęcych modeli chorób nowotworowych są obiecujące, wykazaliśmy efekt terapeutyczny związku w skojarzeniu z innymi lekami już sprzedawanymi na rynku. Badania kliniczne z udziałem pacjentów chcielibyśmy rozpocząć na początku 2019 roku – tłumaczy Karolina Dzwonek, VP Biologii OncoArendi Therapeutics.

spółka OncoArendi Therapeutics firma onkologia

Spółka OncoArendi prowadzi także prace nad kilkoma innymi cząsteczkami. Najbardziej zaawansowane są badania nad cząsteczką blokującą selektywnie białko CHIT1, która może być zastosowana w leczeniu rzadkich chorób układu oddechowego, takich jak idiopatyczne włóknienie płuc lub sarkoidoza. Próby prowadzone są także nad związkiem blokującym białko YKL-40, do zastosowania w terapii nowotworów, w szczególności glejaka wielopostaciowego (GBM).

Dział badawczo‑rozwojowy OncoArendi zatrudnia obecnie blisko 60 pracowników naukowych, z których ponad połowa posiada tytuł naukowy doktora.

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA.

W gronie inwestorów, którzy uwierzyli w potencjał prac prowadzonych przez zespuł OncoArendi jest polski biznesmen – Michał Sołowow.

 

Spółka OncoArendi Therapeutics planuje rozwój w obszarze immuno-onkologii, opracował PG, materiały prasowe
Spółka OncoArendi Therapeutics planuje rozwój w obszarze immuno-onkologii
9 głosów, średnia: 4.78 (wynik: 94%)
Powiązane materiały
badania kliniczne immunoterapia raka w polsce
Audycja radiowa: dr Kinga Majchrzak o badaniach nad immunoterapią
Jak skuteczniej walczyć z rakiem nerki?
Grupa wsparcia dla chorych na raka płuca w Warszawie
Cykl spotkań warsztatowych: AKADEMIA RAKA PŁUCA 2018