Home > Centrum prasowe > Spółka OncoArendi Therapeutics planuje rozwój w obszarze immuno-onkologii

Spółka OncoArendi Therapeutics planuje rozwój w obszarze immuno-onkologii

OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków, planuje rozwój w obszarze immuno-onkologii.

Spółka pozyskała niedawno od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji oferowanych. Całkowita wartość oferty publicznej wyniesie blisko 60 mln zł brutto. OncoArendi Therapeutics pozyskane środki z oferty publicznej przeznaczy na finansowanie prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i planowanych nowych projektach.

– Pozyskane z emisji akcji środki pieniężne umożliwią nam zrealizowanie celów strategicznych, m.in. komercjalizację co najmniej jednego kandydata na lek. Z tego typu transakcji uzyskamy znaczące przychody, które umożliwią nam realizację kolejnych programów badawczych oraz ich komercjalizację, a w perspektywie 5-10 lat wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek światowy – tłumaczy prezes zarządu OncoArendi Therapeutics Marcin Szumowski.

 

ONCOARENDI ROZWIJA KOMPETENCJE W IMMUNO-ONKOLOGII

Spółka OncoArendi prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych. Pierwszy to choroby o podłożu zapalnym, prowadzące do nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego. Drugim obszarem zainteresowań spółki jest onkologia. OncoArendi pracuje nad rozwojem nowej immunoterapii przeciwnowotworowej, która stanowi obszar terapeutyczny o największym potencjale rynkowym.

Jak podkreślają eksperci – immuno-onkologia to bardzo obiecujące podejście terapeutyczne w leczeniu nowotworów, a jednocześnie najszybciej rosnący segment rynku leków onkologicznych. Najbardziej zaawansowana cząsteczka OATD-02 należy do grupy inhibitorów arginazy, które odblokowują układ odpornościowy do walki z komórkami nowotworowymi. Połączenie inhibitorów arginazy z innymi immunoterapiami stanowi szansę na znacznie lepszą odpowiedź na leczenie chorych na różne typy nowotworu, w tym pacjentów z guzem mózgu.

OATD-02 wykazał efekt terapeutyczny w zwierzęcych modelach nowotworu m.in. raka jelita grubego, płuca czy skóry. Jest to drugi kandydat kliniczny OncoArendi, który został wyłoniony w czerwcu 2017 roku i znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju przedklinicznego.

OATD-02 jest cząsteczką chemiczną blokującą enzymy, które hamują naturalną zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania nowotworu. Wyniki badań z wykorzystaniem zwierzęcych modeli chorób nowotworowych są obiecujące, wykazaliśmy efekt terapeutyczny związku w skojarzeniu z innymi lekami już sprzedawanymi na rynku. Badania kliniczne z udziałem pacjentów chcielibyśmy rozpocząć na początku 2019 roku – tłumaczy Karolina Dzwonek, VP Biologii OncoArendi Therapeutics.

 

spółka OncoArendi Therapeutics firma onkologia

 

Spółka OncoArendi prowadzi także prace nad kilkoma innymi cząsteczkami. Najbardziej zaawansowane są badania nad cząsteczką blokującą selektywnie białko CHIT1, która może być zastosowana w leczeniu rzadkich chorób układu oddechowego, takich jak idiopatyczne włóknienie płuc lub sarkoidoza. Próby prowadzone są także nad związkiem blokującym białko YKL-40, do zastosowania w terapii nowotworów, w szczególności glejaka wielopostaciowego (GBM).

Dział badawczo‑rozwojowy OncoArendi zatrudnia obecnie blisko 60 pracowników naukowych, z których ponad połowa posiada tytuł naukowy doktora.

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA.

W gronie inwestorów, którzy uwierzyli w potencjał prac prowadzonych przez zespuł OncoArendi jest polski biznesmen – Michał Sołowow.

 

Spółka OncoArendi Therapeutics planuje rozwój w obszarze immuno-onkologii, opracował PG, materiały prasowe
Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań