Home > Baza wiedzy > Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć

Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć

gdzie leczyć czerniaka

Mimo, że na wrześniowej liście refundacyjnej nie pojawiło się długo oczekiwane leczenie adjuwantowe dla pacjentów z zaawansowanymi czerniakami, pacjenci muszą przygotować się na ważną zmianę dotyczącą ich leczenia. Do 24 została ograniczona lista ośrodków, które mogą prowadzić leczenie pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Pozostałe placówki muszą przekazać swoich pacjentów do końca roku 2020.

W ramach kampanii „Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć” informujemy o zasadach zmian oraz korzyściach z nich płynących dla pacjentów.

Zmiany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem

Do tej pory, leczeniem pacjentów z zaawansowanymi czerniakami zajmowało się ponad 60 placówek w całej Polsce, jednak tylko część z tych ośrodków (24) miała pełny dostęp do terapii, specjalistów oraz badań diagnostycznych.

Fakt niepełnego dostępu większości placówek do optymalnych terapii i diagnostyki mógł powodować, iż leczenie w tych ośrodkach było suboptymalne. Założenia nowego programu zakładają więc, że leczeniem pacjentów z zaawansowanymi czerniakami mogą zajmować się wyłącznie ośrodki wysokospecjalistyczne, które posiadają pełen zakres terapii i usług.

– Takie rozwiązanie jest korzystne dla pacjentów z wielu względów. Wiemy, że część pacjentów będzie musiała dalej dojeżdżać do ośrodka koordynującego leczenie, ale z drugiej strony będzie miała dostęp do najbardziej doświadczonych w tym obszarze lekarzy. Dziś pacjenci mają utrudniony dostęp do informacji, który ośrodek ma rzeczywiste duże doświadczenie w terapii czerniaków – podkreśla prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotwór Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowego Instytutu Onkologii in. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego, przewodniczący Akademii Czarniaka, sekcji naukowej polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

POLECAMY: CZERNIAK – OBJAWY CHOROBY

Ostre kryteria wejścia na listę ośrodków terapeutycznych

Już dziś każdy nowo zdiagnozowany pacjent trafi do jednego z 24 ośrodków, które:

 • mają doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorych na czerniaki w liczbie co najmniej 50 pacjentów rocznie,
 • gwarantują posiadanie zespołu lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii, chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej oraz pielęgniarki przeszkolonej w zakresie podawania cytostatyków,
 • zapewniają realizację badań: laboratoryjnych (biochemiczne, hematologiczne, hormonalne), RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, EKG, badania histopatologicznego i endoskopowego (kolonoskopię), oceny obecności mutacji BRAF V600 oraz badań mikrobiologicznych (bakteriologiczne, wirusologiczne, mykologiczne),
 • posiadają dostęp do wszystkich opcji terapeutycznych: chirurgii, radioterapii, leczenia systemowego, w tym do immunoterapii oraz leczenia celowanego.

Wymagania stawiane ośrodkom leczniczym odzwierciedlają kryteria wskazane przez międzynarodowe towarzystwo ECCO – European CanCer Organisation oraz są zbieżne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, konsultantów krajowych ds. chirurgii onkologicznej oraz onkologii klinicznej.

Czerniak – gdzie się leczyć?

W każdym województwie znajduje się co najmniej jeden ośrodek leczenia zaawansowanych czerniaków. Obecnie leczenie pacjentów z czerniakami zaawansowanymi prowadzą:

 • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie
 • Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
 • Szpital Specjalistyczny Im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
 • Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum Onkologii im. prof.T.Koszarowskiego
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
 • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Copernicus Podmiot Leczniczy Sp.z o.o. w Gdańsku
 • Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 • Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im.Jana Pawła IIw Bielsku-Białej
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
 • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Pacjenci do tej pory leczeni w innych ośrodkach będą przekazywani do nowych placówek w tym samym województwie w ramach uzgodnień i umów między szpitalami. Przeniesienie pacjentów nastąpi do końca 2020 roku.

Lista ośrodków kompleksowego leczenia, wraz z danymi kontaktowymi, jest TUTAJ.

Leczenie uzupełniające

Szpitale spełniające warunki leczenia pacjentów z zaawansowanymi czerniakami będą w przyszłości również prowadzić leczenie uzupełniające chorych z czerniakami. Rozmowy przedstawicieli Akademii Czerniaka z Ministerstwem Zdrowia w sprawie objęcia refundacją leczenia uzupełniającego u chorych, u których występuje wysokie ryzyko nawrotu choroby po leczeniu chirurgicznym trwają już od ponad roku. Dlatego oczekujemy, iż rozszerzenie dostępu do tej metody leczenia nastąpi niebawem.

Najważniejszym celem leczenia uzupełniającego, inaczej adjuwantowego, jest przede wszystkim uniknięcia nawrotu choroby, ale również redukcja kosztów kolejnych linii leczenia. Uniknięcie nawrotu choroby będzie możliwe u dodatkowych 20% chorych, którzy otrzymali leczenie adjuwantowe. U tych pacjentów nie dojdzie do rozwinięcia choroby i konieczności zastosowania dalszego leczenia.

Polska populacja pacjentów, którzy mogliby otrzymać leczenie uzupełniające (wykorzystującą immunoterapię lub terapię celowaną), liczy około 700 chorych. Obecnie stosowanie leczenia adjuwantowego jest możliwe jedynie w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL).

Do tej pory z tej procedury skorzystało ponad 200 pacjentów w całej Polsce, którzy otrzymali indywidualne zgody na swoje leczenie.

Leczenia pacjentów z wczesnymi czerniakami

Ważne jest jednak, że wstępna diagnostyka znamion barwnikowych oraz zabiegi chirurgiczne, w tym wycięcie czarniaka może być wykonywane w większej liczbie ośrodków. Pacjenci, u których zdiagnozowano czerniaka we wczesnym stadium rozwoju (bez zajętych węzłów chłonnych, bez mikro-przerzutów oraz przerzutów odległych) mogą pozostawać pod opieką m.in. dermatologów oraz chirurgów.

źródło: akademiaczerniaka.pl

Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
tydzień świadomości czerniaka
Materiał filmowy: immunoterapia w leczeniu czerniaka
dostęp i refundacja immunoterapii
Dostępność immunoterapii dla polskich pacjentów – 2024 rok
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii