Home > Centrum prasowe > Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych to za mało. Chorzy czekają na program lekowy

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych to za mało. Chorzy czekają na program lekowy

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała dotychczas 10 pozytywnych rekomendacji
w kwestii finansowania w ramach precedury RDTL (Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych) immunoterapii niwolumabem dla pacjentów z płaskonabłonkowym nowotworem regionu głowy i szyi. Dzięki temu – po trwającej kilka miesięcy procedurze – chorzy otrzymują możliwość skorzystania z nowoczesnego leczenia. Dlaczego nadal nie powstał program lekowy dla tej grupy pacjentów?

Obecnie w Polsce dostępnych jest kilka metod leczenia pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Stosowane w zależności od stopnia zaawansowania nowotworu zwykle są bardzo dotkliwe i mogą powodować trwałe okaleczenie oraz upośledzenie funkcjonalne. Nadzieją dla części chorych jest immunoterapia, która wpływa na jakość życia, umożliwiając wykonywanie obowiązków rodzinnych oraz zawodowych.

W czerwcu 2018 roku prezes AOTMIT wydał pozytywną rekomendację w sprawie objęcia refundacją niwolumabu w ramach programu lekowego. Niestety, od tamtej pory sytuacja chorych na nowotwory głowy i szyi nie zmieniła się – nadal nie mają refundowanego leczenia. Immunoterapia w tym wskazaniu pozostaje dostępna tyko w ramach badań klinicznych oraz proceduru RDTL (Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych). Droga do uzyskania zgody na RDTL jest jednak długa i trudna.

– W Klinice leczyliśmy niwolumabem kilku pacjentów. Niektórzy z nich odnieśli wymierne korzyści z tego leczenia. U niektórych choroba zatrzymała się lub cofnęła. Dostęp do leku otrzymali w ramach RDTL. Niestety w dalszym ciągu formalności związane z przyznaniem tego leczenia są dosyć skomplikowane. Mimo naszego doświadczenia, do tej pory nie do końca rozumiemy wszystkie wymogi i uzasadnienia, które musimy stosować w korespondencji pisemnej z Ministerstwem Zdrowia. A czas dla naszych pacjentów jest kluczowy. Na pewno ułatwieniem byłoby refundowanie leku w ramach programu lekowego – tłumaczy dr hab. Tomasz Rutkowski, dyrektor ds. naukowych Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach, Klinika Radioterapii i Chemioterapii.

ZOBACZ: RATUNKOWY DOSTĘP DO TECHNOLOGII LEKOWYCH – informacje dla Pacjentów o RDTL.

W oczekiwaniu na refundację immunoterapii

Dostęp do immunoterapii w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych uzyskało dotychczas 10 chorych. Kilkoro z nich otrzymało przedłużenie leczenia, co wiązało się z ponownym procesem dokumentowania i wnioskowania o immunoterapię.

– Dlaczego nie dać szansy na normalne życie chorym, skoro ta szansa jest na wyciągnięcie ręki? Jeśli tyle wniosków o ratunkowy dostęp do terapii lekowych uzyskało pozytywną rekomendację, dlaczego nie udostępnić tego leczenia wszystkim potrzebującym pacjentom? Panie Ministrze, gorąco prosimy o stworzenie programu lekowego dla tej grupy pacjentów – apeluje Elżbieta Kozik, Polskie Amazonki – Ruch Społeczny.

Chorzy z nowotworami regionu głowy i szyi na co dzień borykają się z wieloma problemami, a jakość ich życia ulega znacznemu obniżeniu. Nie tylko samo leczenie jest wyczerpujące, ale również następująca po nim rehabilitacja i próba powrotu do normalności. Trudy z jakimi zmagają się pacjenci doskonale rozumie Krzysztof Suterski, który jeszcze niedawno sam był pacjentem.

– Byłem chory na nowotwór głowy i szyi, więc wiem co przechodzą pacjenci. Jestem zdruzgotany, że mimo upływu tak cennego dla chorych czasu, nie mają oni nadal dostępu do nowoczesnego leczenia, które dla niektórych z nich jest jedyną nadzieją – mówi Krzysztof Suterski, członek Stowarzyszenia Osób z Nowotworami Głowy i Szyi.

Organizacje reprezentujące pacjentów zgromadziły się pod szyldem „Rób to z głową” i podjęły walkę o chorych. Starają się, aby ich głos i argumenty dotarły do rządzących. Do tej pory odbyły się dwie debaty medialne z ministrem Maciejem Miłkowskim, podczas których przedstawiono argumenty potwierdzające słuszność refundowania niwolumabu.

Jak podkreślają przedstawiciele Pacjentów – wprowadzenie niwolumabu na listę leków refundowanych w nowotworach głowy i szyi nie tylko da szansę na życie pacjentom, ale spowoduje również uproszczenie procedur, ułatwienie pracy lekarzy i Ministerstwa Zdrowia oraz przybliży nas do osiągnięcia międzynarodowych standardów leczenia. Brakuje tylko jednej decyzji..

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych – RDTL


 
Materiał filmowy z debaty zorganizowanej przez redakcję Medexpress poświęcony ratunkowemu dostępowi do technologii lekowej na przykładzie nowotworów głowy i szyi oraz raka rdzeniastego tarczycy. Obecnie, polscy Pacjenci mają dostęp do immunoterapii nowotworów regionu głowy i szyi jedynie na bazie RDTL.

Na czym polega ratunkowy dostęp do technologii lekowej tłumaczą uczestnicy debaty: dr Izabela Łasińska (Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej UM w Poznaniu), dr hab. Tomasz Rutkowski (dyrektor ds. naukowych Centrum Onkologii, I Instytut odział w Gliwicach, Klinika Radioterapii i Chemioterapii), Elżbieta Kozik (Polskie Amazonki – Ruch Społeczny), Aleksandra Rudnicka (rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych) praz prof. Marek Ruchała (prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, kierownik Kliniki Endokrynologii i Przemiany Materii, Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu)

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA W NOWOTWORACH GŁOWY I SZYI
 

Powiązane materiały
gdzie leczyć czerniaka
Lista ośrodków i szpitali stosujących immunoterapię
koordynator onkologiczny
Koordynator onkologiczny – teoria i praktyka
leczenie skojarzone w onkologii
Terapie skojarzone i określone w czasie – leczenie przyszłości?
krajowa sieć onkologiczna
Krajowa Sieć Onkologiczna – nowa organizacja opieki onkologicznej