Home > Centrum prasowe > Stężenie witaminy D3 we krwi a odpowiedź na immunoterapię

Stężenie witaminy D3 we krwi a odpowiedź na immunoterapię

witamina d3 wpływ na immunoterapię

Immunoterapia jest formą leczenia systemowego, która pobudza układ immunologiczny chorego do walki z nowotworem. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Cancer sprawdzono, czy stężenie witaminy D3 we krwi chorych na czerniaka skóry ma wpływ na wyniki immunoterapii.

W badaniu wzięło udział 200 chorych na rozsianego czerniaka skóry otrzymujących pierwszorazową immunoterapię (niwolumab lub pembrolizumab). Stężenie witaminy D3 we krwi oznaczano przed leczeniem oraz co 12 tygodni w trakcie trwania leczenia.

Zauważono, że czas wolny od progresji nowotworu u chorych z normalnym (>30 ng/ml) stężeniem witaminy D3 był dłuższy niż u chorych z niskim stężeniem (odpowiednio 11,25 miesiąca i 5,75 miesiąca). Lepsze wyniki leczenia odnotowano zarówno u chorych z wyjściowo normalnym stężeniem witaminy D3, jak i u chorych otrzymujących ją w trakcie badania.

Autorzy badania zalecają suplementację witaminy D3 u wszystkich pacjentów otrzymujących immunoterapię z powodu zaawansowanego czerniaka skóry.

źródło: acsjournals.onlinelibrary.wiley.com

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA

Powiązane materiały
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T
immunoterapai ratuje życie relacja z konferencji
Immunoterapia – przełom w leczeniu, ale czy już standard opieki?
warsztaty onkologiczne dla chorych na raka
Warsztaty onkologiczne „ŻYJEMY” dla pacjentów oraz bliskich