Home > Centrum prasowe > Stężenie witaminy D3 we krwi a odpowiedź na immunoterapię

Stężenie witaminy D3 we krwi a odpowiedź na immunoterapię

witamina d3 wpływ na immunoterapię

Immunoterapia jest formą leczenia systemowego, która pobudza układ immunologiczny chorego do walki z nowotworem. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Cancer sprawdzono, czy stężenie witaminy D3 we krwi chorych na czerniaka skóry ma wpływ na wyniki immunoterapii.

W badaniu wzięło udział 200 chorych na rozsianego czerniaka skóry otrzymujących pierwszorazową immunoterapię (niwolumab lub pembrolizumab). Stężenie witaminy D3 we krwi oznaczano przed leczeniem oraz co 12 tygodni w trakcie trwania leczenia.

Zauważono, że czas wolny od progresji nowotworu u chorych z normalnym (>30 ng/ml) stężeniem witaminy D3 był dłuższy niż u chorych z niskim stężeniem (odpowiednio 11,25 miesiąca i 5,75 miesiąca). Lepsze wyniki leczenia odnotowano zarówno u chorych z wyjściowo normalnym stężeniem witaminy D3, jak i u chorych otrzymujących ją w trakcie badania.

Autorzy badania zalecają suplementację witaminy D3 u wszystkich pacjentów otrzymujących immunoterapię z powodu zaawansowanego czerniaka skóry.

źródło: acsjournals.onlinelibrary.wiley.com

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA

Powiązane materiały
bezpieczeństwo immunoterapii aplikacja
Bezpieczeństwo immunoterapii – aplikacja dla lekarzy
immunoterapia w zastrzyku
Immunoterapia w zastrzyku – nowa forma podawania leku
immunoterapia czerniak II stopnia
KE: immunoterapia w leczeniu uzupełniającym czerniaka w stopniu IIB/IIC
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji