Home > Centrum prasowe > Immunoterapia raka żołądka – doniesienia

Immunoterapia raka żołądka – doniesienia

rak żołądka immunoterapia niwolumab

Podczas niedawnego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Kliniczej (ASCO) w Chicago zaprezentowano wyniki międzynarodowego badania klinicznego KEYNOTE-062. Jego dane potwierdzają, że immunoterapia ma potencjał w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka.

Jak wyjaśnia w rozmowie z PAP prof. Lucjan Wyrwicz – kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii, Centrum Onkologii w Warszawie – wspomniane badanie kliniczne dotyczące wykorzystania pembrolizumabu skierowane było wyłącznie do pacjentów z rakiem żołądka bez nadmiernej ekspresji białka HER2. Analizowano chorych z nasilonymi parametrami odpowiedzi układu immunologicznego mierzone parametrem CPS (ang. Combined positive score). W badaniu obserwowano oddzielnie pacjentów ze wskaźnikiem CPS>1 proc. i CPS>10 proc.

– W największym uproszczeniu pacjenci ze znacznie nasilonymi parametrami odpowiedzi układu odpornościowego – czyli u tych, u których stwierdzono w tkance nowotworowej guza CPS>10 proc., odnosili większą korzyść z zastosowania immunoterapii raka żołądka. W przypadku pacjentów z CPS>1 proc., zastosowanie immunoterapii przekładało się na zbliżone parametry kontroli choroby, co chemioterapia – wyjaśnia prof. Wyrwicz.

Zdaniem eksperta – długa jest jeszcze droga przed immunoterapią, zanim znajdzie się ona w portfolio leków zarejestrowanych i powszechnie stosowanych w leczeniu raka żołądka. Konieczne jest także ustalenie, czy immunoterapia ma zastosowanie także u chorych poddawanych chemioterapii przed – i pooperacyjnej – po resekcji chirurgicznej guza. Badania kliniczne nad takimi wskazaniami są prowadzone także w Polsce

Rak żołądka jest piątym co do częstości nowotworem złośliwym na świecie. Każdego roku diagnozuje się ponad 950 000 nowych przypadków zachorowań. Współczynnik przeżyć pięcioletnich u pacjentów z rakiem żołądka wynosi 30.4%, jednak obniża się do 5% u pacjentów z przerzutami.

Mimo że chemioterapia przynosi pewną korzyść terapeutyczną w zakresie zmniejszenia guza u pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym lub nawrotowym rakiem żołądka, to nadal istnieje potrzeba znalezienia skuteczniejszej opcji terapeutycznej dla tej grupy pacjentów. Obecnie brakuje również standardowych opcji terapeutycznych dla pacjentów, u których wystąpiła oporność lub nietolerancja standardowej chemioterapii.

Immunoterapia w raku żołądka – trwają badania kliniczne

Zgodnie z opublikowanymi w listopadzie 2016 roku wynikami badania ONO-4538-12, niwolumab był pierwszym lekiem immunoonkologicznym, który wydłuża przeżycie w tej populacji pacjentów. ONO-4538-12 jest wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniem klinicznym fazy 3 z zastosowaniem placebo, przeprowadzonym w Japonii, Korei i na Tajwanie.

Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa niwolumabu u pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym lub nawracającym rakiem żołądka, włącznie z rakiem połączenia żołądkowo-przełykowego, u których wystąpiła oporność lub nietolerancja standardowej terapii.

W toku badaniu pacjentom podawano niwolumab w dawce 3 mg/kg co dwa tygodnie do czasu wystąpienia progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności. Pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim były przeżycia całkowite, oceniany był poprzez porównanie korzyści płynących z terapii niwolumabem, a placebo.

Badanie fazy 3 potwierdziło, że niwolumab wydłuża przeżycie całkowite u pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym rakiem żołądka. Wykazano, że niwolumab istotnie obniża ryzyko zgonu o 37% (HR 0.63; p<0.0001) u pacjentów z uprzednio leczonym zaawansowanym rakiem żołądka opornym lub nietolerującym leczenia standardowego, w przypadku których nie ma ustalonego standardu postępowania.

Wyniki badania ONO-4538-12 zostały zaprezentowane podczas konferencji 2017 Gastrointestinal Cancers Symposium w San Francisco.

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób wspomóc system immunologiczny organizmu w przywracaniu odpowiedzi immunologicznej. Wspomagając system immunologiczny organizmu w walce z rakiem, niwolumab stał się ważną opcją terapeutyczną w leczeniu wielu typów nowotworów. (zobacz więcej)
 
źródła:
www.onclive.com/web-exclusives/nivolumab-improves-os-in-phase-iii-gastric-cancer-study
www.ecancer.org/news/10493-phase-iii-nivolumab-trial-shows-overall-survival-benefit-for-advanced-gastric-cancer.php
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77701%2Cekspert-immunoterapia-pomocna-w-leczeniu-chorych-z-rakiem-zoladka.html

Powiązane materiały
drobnokomórkowy rak płuca
Drobnokomórkowy raka płuca – immunoterapia
chłoniak hodgkina immunoterapia niwolumab
Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina
Wybrane leki i cząsteczki immuno-onkologiczne
Europejska Agencja Leków immunoterapia
Decyzja EMA: niwolumab w adjuwantowym leczeniu czerniaka