Home > Centrum prasowe > ASCO23: wyniki czteroletniej obserwacji z badania fazy III CheckMate-9LA

ASCO23: wyniki czteroletniej obserwacji z badania fazy III CheckMate-9LA

CheckMate-9LA badanie kliniczne

Podczas dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w czerwcu 2023 roku ogłoszono wyniki czteroletniej obserwacji z badania fazy III CheckMate-9LA wykazujące na trwałe, długoterminowe korzyści w zakresie przeżycia całkowitego w przypadku stosowania immunoterapii (niwolumab + ipilimumab) w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii w porównaniu z czterema cyklami samodzielnej chemioterapii u wcześniej nieleczonych chorych z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NDRP).

Przy minimalnym okresie obserwacji wynoszącym 47,9 miesiąca, skojarzenie oparte na podwójnej immunoterapii kontynuowało poprawę czasu przeżycia całkowitego (OS), głównego punktu końcowego badania. Po czterech latach 21% pacjentów leczonych wspomnianym schematem żyje w porównaniu do 16% pacjentów leczonych samodzielną chemioterapią (współczynnik ryzyka [HR] 0,74; 95% przedział ufności [CI]: 0,63 do 0,87).

Podsumowanie: Wyniki czteroletniej obserwacji dotyczące pacjentów z ekspresją PD-L1 <1% na komórkach guza oraz histologią płaskonabłonkową są zachęcające, ponieważ wskazują, że, terapia skojarzona nadal zmniejsza ryzyko zgonu o około 30%.

źródło: https://ascopubs.org

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji