Home > Centrum prasowe > Awelumab zatwierdzony przez FDA w leczeniu raka z komórek Merkla

Awelumab zatwierdzony przez FDA w leczeniu raka z komórek Merkla

awelumab, rak komórek Merkla

Cząsteczka awelumab (inhibitor PD-L1) została dopuszczona w trybie przyspieszonym przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w leczeniu dorosłych i dzieci (w wieku od 12 lat) z przerzutowym rakiem z komórek Merkla (Merkel cell carcinoma), włączając pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniejszej chemioterapii.

Decyzja opiera się na danych pochodzących z badania II fazy JAVELIN Merkel 200, które zostało zaprezentowane podczas dorocznego spotkania ASCO 2016 oraz opublikowane w Lancet Oncology. W badaniu wzięło 88 chorych z potwierdzonym histologicznie rakiem z komórek Merkla, u których nastąpiła progresja w trakcie lub po zastosowanej chemioterapii.

Według zaprezentowanych danych dotyczących skuteczności awelumabu w leczeniu zaawansowanego raka z komórek Merkla – Median progression-free survival (PFS) with avelumab was 2.7 months (95% CI, 1.4-6.9). The 6-month PFS rate was 40%. The median overall survival (OS) was 11.3 months (95% CI, 7.5-14.0) and the 6-month OS rate was 69%. (źródło: http://www.targetedonc.com/news/avelumab-approved-by-fda-for-merkel-cell-carcinoma ).

Immunoterapia z wykorzystaniem cząsteczki awelumab poddawana jest obecnie ponad kilkudziesięciu badaniom klinicznym różnych faz, które obejmują kilkanaście różnych typów nowotworów.

 

AWELUMAB – RAK Z KOMÓREK MERKLA

Rak z komórek Merkla (MCC) to neuroendokrynny nowotwór skóry o bardzo złośliwym przebiegu. Zachorowania są bardzo rzadkie i szacunkowo ocenia się je na poziomie 0,23 na 100 tysięcy białej populacji. Większość przypadków występuje w starszym wieku. Rak z komórek Merkla zazwyczaj zlokalizowany jest na obszarach skóry narażonych na ekspozycję słońca. Zwykle objawia się on jako czerwony guzek o gładkiej powierzchni z licznymi teleangiektazjami. W połowie przypadków w momencie rozpoznania obecne są już przerzuty do węzłów chłonnych. W leczeniu raka z komórek Merkla stosuje się standardowo radykalną resekcję ogniska pierwotnego wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi, radioterapię i chemioterapię.

Zastosowanie immunoterapii w postaci awelumabu stanowi nowe narzędzie w walce z rakiem z komórek Merkla.

 

Więcej o awelumabie w leczeniu raka z komórek Merkla na stronach:

http://www.targetedonc.com/news/avelumab-approved-by-fda-for-merkel-cell-carcinoma
http://news.merck.de/N/0/88C74CB6C4F8731BC12580EC00649177/$File/BAVENCIO_US_FDA_Eng.pdf

Powiązane materiały
awelumab
KE: Awelumab w leczeniu raka pęcherza moczowego
Immunoterapia przełomem w leczeniu wielu typów nowotworów